Kaupunginvaltuusto 13.6.

Tiistai 14.6.2022 klo 7:17

Kasvava kaupunki tarvitsee kouluja, päiväkoteja, kirjastoja, harrastuspaikkoja ja muita tärkeitä palveluita. Oli kyse sitten nousukaudesta tai laskukaudesta, kaupungin taloutta tulee hoitaa taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevällä tavalla ja hallitusti. Jos tehdään rytäkässä päätöksiä holtittomasti, vailla kunnollista taustatyötä, jälki tulee olemaan karmaisevaa ja kallista. Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtajana totean, ettei lautakunnalle tarvitse tuoda yhtä ainutta koululakkautusta esityslistalle. Näillä näkymin ei ole esitetty sellaista suunnitelmaa, jolla voidaan perustella koulujen lakkautuksilla saavutettavan taloudellista tai toiminnallista hyötyä.

On toki mahdollista löytää tilankäytön järkeistämistä esimerkiksi tilojen yhteiskäyttöä lisäämällä muun muassa sijoittamalla suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä palveluita saman katon alle tai laajemmin hyödyntämällä liikuntatoimen tiloja. Mutta nämäkin toimet tulee valmistella huolella ja niihin tulee kaikkien osapuolten sitoutua. Yllätyin kuullessani, että liikuntatoimesta on tullut ehdotus, ettei Matinkylän lukion kirjoituksia voisi järjestää uudessa liikuntahallissa vaan ylioppilaskirjoituksille tila tulisi vuokrata erillinen tila yksityiseltä sektorilta. Tämähän ei voi pitää paikkansa, eihän?

On myös syytä hyvin tiheällä kammalla käydä läpi kaikki kaupungin investoinnit eikä hyväksyä mitään mille ei ole selkeitä perusteita. Miten voi olla mahdollista, että Nupuriin on rakennettu 100 000 euron laituri, josta ei saa mennä uimaan ja metsistä löytyy liikuntavälineitä, joista kukaan ei tiedä miten niitä käytetään. Nämä vain muutama esimerkki hyvin pienistä hankkeista. Suurista hankkeista puhumattakaan.

Hyvät valtuutetut, sotesta on päätetty ja hyvinvointialueet ovat aloittaneet työnsä. Iso osa kaupungin henkilöstöstä on jo siirtynyt tai tulee siirtymään sote-alueelle. Kaupungin tulee keskittyä siihen, mitä tänne jää ja hoitaa nämä tehtävät huolella. On uskallettava luopua päällekkäisyyksistä. On myös uskallettava luottaa niihin ihmisiin, jotka parhaiten palvelukentän tuntevat eli niihin tekijöihin, jotka päivittäin asiakasrajapinnassa työskentelevät. Kasvun ja oppimisen lautakunta luottaa arjen tekijöihin oli sitten kyse erityisopetuksen järjestämisestä, työn kehittämisestä tai kustannusjärkevien ratkaisujen etsimisestä.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen tulosyksiköt ovat pysyneet valtuuston asettamissa säästötavoitteissa, itse asiassa etupainotteisesti. Jo tässä vaiheessa ennen budjettikäsittelyä on hyvä muistuttaa valtuutettuja, että korjaaminen tulee aina kalliimmaksi kuin ennalta ehkäisevät toimet. Jos johonkin kannattaa sijoittaa näinä aikoina niin osaamiseen, meidän tulevaisuuden tekijöihin – lapsiin ja nuoriin. Tämä tietysti edellyttää, että on mitä sijoittaa. Siitä syystä Take on hyväksyttävä.

Kommentoi kirjoitusta.

Pääkaupunkiseudulle tarvitaan Itämeri-lukio

Torstai 9.6.2022 klo 11:03

Itämeri on helmi, joka on turvattava tuleville sukupolville. Sen merkitys Suomelle on mittaamaton ja arvo tulisi huomioida entistä painokkaammin myös koulutuksessa.

Espoolla on Itämeren rantaviivaa lähes 6o km. Helsingin rantaviivan pituus on 130 km ja Kirkkonummella merellistä rantaviivaa on peräti 145 km.

Itämeren suojelun puolesta tehdään arvokasta työtä useiden tahojen, mm. John Nurmisen säätiön, toimesta sekä hankkeiden kautta. Itämeren suojeluun liittyvä osaaminen olisi tärkeää siirtää uusille sukupolville. On myös paljon hyödyntämätöntä potentiaalia Itämeren suojelemiseksi sekä matkailuelinkeinon kehittämiseksi.

Itämeri-lukion opetussuunnitelman painotus tulee olla Itämeren suojelussa ja saariston palvelutarjonnan kehittämisessä.  Eri oppilaitosten välinen yhteistyö niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin mahdollistaa laajan ja monipuolisen kurssitarjonnan.

Espoossa valtuusto on juuri päättänyt Kiviruukin osayleiskaavasta. Alueelle on tavoitteena saada ainutlaatuinen bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskus Cleantech Garden, joka mahdollistaa tieteen, tutkimuksen, yritysten ja oppilaitosten yhteistyön. Espoonlahti on mitä mainioin sijainti Itämeri-lukiolle.

Marika Räf (kok)

Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan pj.

(julkaistu LV080622 sekä HS 190522)

Kommentoi kirjoitusta.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kick-off

Keskiviikko 27.4.2022 klo 20:13

Tämä ilta- ja iltapäivä tuli vietettyä kehittämisen parissa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kick-off herätti huomion, miten paljon hyviä asioita tehdään muun muassa nuorten osallistamisessa palaute- ja aloitekanavan kautta, mutta nuoret eivät tiedä sen olemassaolosta. Markkinoinnissa ja viestinnässä on parantamisen varaa. Illalla lautakunnan iltakoulussa kävimme läpi opetustoimen suunnitelmia erityisopetuksen kehittämiseksi. Iso muutos tulee tapahtumaan siinä, että rehtoreille annetaan jatkossa valta erityisopetuksen päätöksenteossa ja opettajat otetaan osaksi kehittämistyötä. Tämä tulee olemaan iso harppaus lautakunnan toivomaan suuntaan.

Ohessa vielä puheenvuoroni lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 Kickoff-tilaisuudessa:

Hyvät ystävät, olemme tänään käynnistämässä yhtä kaupungin tärkeimmistä suunnitelmista, jonka merkitys ulottuu kauaksi tulevaisuuteen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 ohjaa niitä toimia, joilla vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvä ja turvallinen arki. Ajankohta hyvinvointityölle ei voisi olla sopivampi. Mitä turvattomampi maailma, sitä tärkeämmäksi nousee vakaa ja tuttu arki, välittävät aikuiset ja turvallinen kasvuympäristö.

Lasten ja nuorten on luotettava siihen, että vaikka sairaudet, sodat ja vaikkapa taloudelliset rakenteet huojuvat, heistä välitetään, heitä arvostetaan ja heidän kasvuaan aikuisuuteen tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Varmistamalla hyvän, turvallisen ja kannustavan kasvupohjan lapsillemme ja nuorillemme, jätämme testamentin, jolla maamme tulevaisuus jää mahdollisimman hyviin käsiin.

Opettajana toisella asteella kohtaan nuorten huolet, pelot ja moninaiset ongelmat hyvin läheltä. Omassa nuoruudessani oli omat haasteensa ja kasvukivut, mutta tänä päivänä elämme hyvin erilaisessa maailmassa.  Tänä päivänä pelko on enemmän läsnä. Ei ole rauhaa kasvaa ja kehittyä omaksi persoonaksi vaan ulkoa käsin vaikutetaan arvoihin, ulkonäköön, persoonaan jne. Onko kovinkaan suuri ihme, että niin moni lapsi ja nuori tarvitsee mielenterveyspalveluita, jos tuntee pyörivänsä jatkuvasti käynnissä olevassa tehosekoittimessa?

Aluevaalien jälkeen eräs opiskelijoistani onnitteli valinnastani ja pyysi, että vaikutan nuorten mielenterveyspalveluiden saantiin. On tärkeää, että nuori lapset ja nuoret saavat palvelut nopeasti, läheltä ja matalalla kynnyksellä. Mielestäni palvelut on saatava yhdeltä luukulta, yhdellä yhteydenotolla siten, että ongelmaan tartutaan heti. Palveluiden jatkuvuus nivelvaiheissa (eli siirryttäessä kouluasteelta toiselle) tulee varmistaa nykyistä huomattavasti paremmin. Turhan hallinnollisen työn vähentäminen, yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken ja palvelun laadun parantaminen – siinä mielestäni lähtökohta kehittämistyölle.

Arjen tekijät ovat oleellinen osa oman työnsä kehittämistä. Myönteistä muutosta ja pysyvyyttä saadaan aikaan hyvällä kenttätuntemuksella ja sitoutumisella, eikä se synny ilman tekijöitä. Rakenteet tulee luoda sellaiseksi, että ne tukevat myönteistä kehitystä. Olenkin erittäin iloinen siitä, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on hyödynnetty lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä ja ideoita suunnitelman tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Nostaisin vielä painokkaammin esiin heidän roolinsa.

Hyvät kuulijat vielä korostaisin yhteisöllisyyden merkitystä. Omassa työssäni huomaan kuinka moni nuori pitää tärkeänä kuulua ryhmään - olla osa omaa porukkaa. Viime vuosien isoissa toisen asteen koulutuksen muutoksissa on ehkä liiaksi korostettu yksilöllistä etenemistä opinnoissa mahdollisimman nopealla aikataululla. Kuitenkin ehkä suurimmalle osalle nuorista yksi veto- ja pitovoima opinnoissa, ovat kaverit, yhteisö ja turvallinen tuttu ympäristö. Tärkeää on myös viettää vapaa-aikaa kavereiden kanssa, saada harrastaa, jakaa ajatuksia myös koulun ulkopuolella ja voida vaikuttaa oman toimintaympäristön päätöksiin ja myös opetella ottamaan vastuuta.

Hyvät seminaarin osanottajat, toteaisin, että sote-uudistuksen myötä kasvun ja oppimisen toimiala on merkittävin palveluiden järjestäjä. Espoo maan toiseksi suurimpana kaupunkina kantaa myös suuren vastuun erilaisista muutoksista, joita valtiovalta taholta kohdistuu meihin ilman riittävää rahoitusta muutosten läpiviemiseksi.  On kohtuutonta, että siellä missä haasteet ovat suurimmat, siellä taloudelliset mahdollisuudet ovat pienimmät. Tässä yhteydessä viittaan muun muassa varhaisen tuen ja eritysopetuksen tarpeeseen. 

Lopuksi haluan kiittää teitä jokaista, jotka työskentelette lasten ja nuorten parissa valoisamman tulevaisuuden puolesta. Oikein antoisaa työskentelypäivää meille kaikille niin tärkeän teeman parissa.

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto hyväksyi HUS-yhtymän perussopimuksen ja toivomukseni TKKIO-rahoituksesta

Tiistai 19.4.2022 klo 19:34

Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto hyväksyi illan kokouksessaan HUS-yhtymän perussopimuksen. Toivomusesitykseni TKKIO-rahoituksesta hyväksyttiin yksimielisesti.

Tutkimus, kehitys, koulutus, innovaatio ja opetus (TKKIO) ovat yksi yliopistosairaalan keskeisistä perustehtävistä. Valtuusto toivoo, että TKKIO–rahoitus turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen muuttuessa niin, että rahoitus tulee suoraan HUSille valtiolta erillisrahoituksena. 

Opetus ja tutkimus aiheuttavat yliopistosairaalalle ylimääräisiä kustannuksia monella eri mekanismilla. Kustannuksia aiheutuu esimerkiksi tiloista ja henkilöstöstä sekä tukipalvelujen suuremmasta tarpeesta. Valtio on korvannut yliopistosairaaloille opetuksesta ja tutkimuksesta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia vuosi vuodelta vähemmän. 2010-luvulla lasku on ollut merkittävää. Tutkintokorvaukset per valmistuva lääkäri ovat laskeneet 30%:lla ja tutkimuskorvaukset jopa 40%.

Kuitenkin TKKIO:n hyödyt ovat ilmeiset:

Tutkimuksen, kehityksen ja innovaation hyödyt ovat nähtävissä elinkeinopoliittisesti hyvin laajasti, mm. terveysteknologian ja lääketeollisuuden alalla korkealaatuisen potilashoidon lisäksi. Tutkimustoiminnasta saatavan viimeisimmän lääketieteellisen tiedon jalkauttaminen koko sote-alan henkilöstölle lisää potilaiden saaman hoidon vaikuttavuutta, potilasturvallisuutta ja säästää pitkällä aikajänteellä hoidon kustannuksia.

Opetuksen ja koulutuksen kautta ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus paranee sekä perus- että jatkokoulutettavien osalta. On ensiarvoisen tärkeää turvata henkilöstön tietotaidon edistäminen ja pitäminen ajan tasalla.

HUSissa TKKIO–toimintojen kulut ovat vuositasolla 300 milj. euroa, johon valtion rahoitusta saadaan

nykyisin n. 43 milj. euroa. Erotuksen maksavat kunnat palvelujen hinnoissa. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että valtio osoittaa HUSille erillisrahoituksen TKKIO-toimintojen kustannuksiin. Mikäli valtio ei kanna sille kuuluvaa vastuuta, tulee TKKIO-toimet hyvinvointialueiden rahoitettavaksi.

Panostus tutkimukseen, kehitykseen, koulutukseen sekä innovaatio ja opetus-tehtäviin on nähtävä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin keskeisenä investointina korkeatasoisen terveydenhuollon varmistamiseksi. HUS on maailmanlaajuisesti arvostettu yliopistosairaala. Sellaisena sen tulee olla jatkossakin.

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvinvointisuunnitelma valtuustossa 21.3.

Tiistai 22.3.2022 klo 9:42

Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtajana keskityn lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaosioon.

Ohjelman tavoitteet ovat kannatettavia:

osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen,

harrastusmahdollisuuksien luominen 

vanhemmuuden tukeminen,

vieraskielisten lasten, nuorten ja perheiden tarpeiden tunnistaminen

lapsiperheköyhyyden ehkäiseminen,

mutta tässä yhteydessä nostan erityisesti: 

mielen hyvinvointiin keskittymisen

turvallisen elinympäristön luomisen sekä syrjäytymisen ehkäisyn.

Lautakunnalle on tärkeää kuulla kohderyhmää, kun kehitetään palveluja nuorten tarpeisiin. Lukiessa nuorisovaltuuston antamaa lausuntoa, nousee sieltä esiin käytännönläheisiä, vaikuttavia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuehdotuksia, kuten

 

-          Matalan kynnyksen kustannustehokas harrastaminen

-          vanhemmuuden tukeminen ja säännölliset vanhempainillat. Mikään ei voi korvata lapsen elämässä puuttuvaa vanhempaa

-          vieraskielisten lasten suomenkielen vahvistaminen

-          nuoret myös pitävät tärkeänä, että kiusaamiseen puututaan tehokkaammin. Kiusaajan tulee vaihtaa koulua ei kiusatun!

Hyvät valtuutetut erityisen suuri huoli kohdistuu nuorten mielenterveyden tilaan ja riittävien mielenterveyspalveluiden turvaamiseen. Tärkeintä on näiden palveluiden saatavuuden varmistaminen nopeasti, lähellä ja matalalla kynnyksellä.

Viime vuoden kouluterveyskyselyn tulokset olivat hälyttävät. Elämäänsä tyytyväisten nuorten osuus on laskenut. Jopa 24 prosenttia tytöistä tuntee itsensä yksinäiseksi ja yli 30 prosenttia kokee ahdistuneisuutta. Turvallisuuden tunne on heikentynyt. Syrjintää, seksuaalista häirintää ja henkistä väkivaltaa kokee yhä useampi nuori. Opettajana huomaan, että moni nuori kokee yksin pärjäämisen paineita ja pelkoa tulevaisuudesta.

Nuoren elämässä kuluneet koronavuodet ovat olleet pitkät. Koronarajoituksista on luovuttu ja on palattu ns. normaaliin arkeen. Nyt aivan toisenlainen ”pelko” synkistää mielet – sota, joka eri kanavien välityksellä on tullut osaksi meidän jokaisen elämää 24.helmikuusta lähtien. Hyvät valtuutetut vaikka taloustilanne tulee olemaan todella vaikea, meidän on panostettava lasten ja nuorten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Hienoa, että tämän hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman myötä käynnistyy keskustelu keinoista pureutua ongelmiin hyvissä ajoin ennen budjettineuvotteluja.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuusto päätti Kiviruukin osayleiskaavasta

Tiistai 1.3.2022 klo 9:18

Kiviruukin osayleiskaavaluonnokseen kohdistuvassa kritiikissä kyse ei ole siitä, että alueelle rakennetaan vaan siitä mitä rakennetaan, minne rakennetaan ja miten rakennetaan. Itselleni on ollut suuri pettymys, että ennen kuntavaaleja julkisuudessakin esitetyt suuret suunnitelmat ja hienot ajatukset alueen monipuoliseksi kehittämiseksi, ovat jääneet vain tyhjiksi puheiksi.

Alueen osayleiskaavoituksen painopiste tulisi ehdottomasti olla työpaikojen luomisessa ja palveluiden järjestämisessä. Esitetyssä osayleiskaavassa menetämme keskeisen alueen, johon voisi keskittää laajalti niitä toimintoja, joita koko läntinen Espoo kipeästi kaipaa - menestyviä yrityksiä ja palveluita. Vain yritysten myötä on mahdollisuus kasvattaa verotuloja. Hyvät valtuutetut, nukkumalähiöitä meillä Espoossa on aivan riittävästi.  Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtajan ominaisuudessa on ollut hämmentävää, kuinka ison työn takana on ollut saada läpi esitys lukiosta, vaikka lukiopaikoista on huutava pula ja Espoon yhteislyseon lukio on vailla pysyviä opetustiloja.

Viikko sitten virkamies-esittelyssä kävi ilmi, että alueen liikennesuunnitteluun ei ole riittävällä huolellisuudella paneuduttu vaan oletetaan 9 000 uuden asukkaan ja 3 000 työpaikkaliikkujan odotetaan liikkuvan ainoastaan metrolla. Epärealistinen ajatus! Kaavoitettaessa uusia alueita, tulisi kyetä tarkastelemaan huomattavasti laajemmin alueellisia tarpeita.

Tein seuraavat esitykset, jotka kaikki hyväksyttiin yksimielisesti:

7.3 muutosesitys: Osayleiskaavamerkinnät ja määräykset: Poistetaan kaavamääräyksistä kohdasta PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue lause: ”Alueelle voidaan lisäksi sijoittaa asumista”.

7.7 Valtuusto toivoo, että ennen asemakaavoituksen aloittamista alueelle tehdään kattava liikennesuunnitelma.

7.17 Valtuusto toivoo, että asemakaavoitusvaiheessa huolehditaan lukion sijoittumisen mahdollisuudesta Kiviruukin osayleiskaava-alueelle.

7.9 Valtuusto toivoo, että asemakaavoitusvaiheessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen viihtyisän kaupunkikuvan toteuttamiseen ja olemassa olevan pientaloalueen rajaamiseen viher-/puistoistutuksin.

Kommentoi kirjoitusta.

Omikronin tartuntahuippu edessä - missä viipyy suomalainen rokote?

Maanantai 17.1.2022 klo 11:59

Tänään HUSin hallituksessa saimme kattavan esityksen koronatilanteesta. Viime viikolla HUS-alueella todettiin HUSin PCR-testeissä yli 25 000 tartuntaa eli 44% testatuista. Omikronin tartuntahuippu on vasta edessä. Koronakuormitus ruuhkauttaa yhä enemmän perusterveydenhuoltoa ja päivystystä, ei ainoastaan erikoissairaanhoidon tehohoitoa. On myös paljon potilaita, joilta löytyy sivulöydöksenä korona. Kun itse vuosi sitten sairastin koronan, kysyin missä viipyy suomalainen rokote? Kotimaisen rokotteen ensimmäiset ihmiskokeet ovat ajankohtaiset kevään aikana. Hämmentävää, ettei valtiolta löytynyt 10 miljoonan euron rahoitusta rokotteen tuotekehitykseen heti pandemian alkuvaiheessa. Jatkossa jo huoltovarmuudenkin takaamiseksi, olisi hyvä luottaa suomalaiseen osaamiseen – myös tässä asiassa!

Kommentoi kirjoitusta.

Varmistetaan lapsillemme terve ja turvallinen arki

Keskiviikko 12.1.2022

Viime vuoden kouluterveystutkimuksen tulokset julkistettiin vuoden vaihteessa. Elämäänsä tyytyväisten nuorten osuus on laskenut. Jopa 24 prosenttia tytöistä tuntee itsensä yksinäiseksi ja yli 30 prosenttia kokee ahdistuneisuutta. Turvallisuuden tunne on heikentynyt. Syrjintää, seksuaalista häirintää ja henkistä väkivaltaa kokee yhä useampi nuori. Tilanteeseen on reagoitava konkreettisilla toimilla heti.

Valtaosa nuorista kokee, että on saanut apua ongelmiinsa ja kokee terveystarkastuksen laadun hyväksi. Hoito on hyvää ja sen saatavuus tulee varmistaa myös jatkossa, mutta se ei yksin riitä. Aikuisten läsnäoloa niin kotona kuin koulussa tulee lisätä tuntuvasti. Jopa puolet lapsista ja nuorista kokee, ettei koulussa ole aikuista, jonka kanssa keskustella mieltä painavista asioista. Kouluissa työskentelevät aikuiset työskentelevät jatkuvasti kasvavan työmäärän ja yhä moninaisimpien haasteiden parissa, jolloin aikaa ei ole riittävästi yksittäiselle oppilaalle.

Jatkuva uudistaminen ja hallinnollisen työn lisääminen vailla kokonaiskuvaa koulutyön arjesta, uuvuttaa niin opettajat ja rehtorit kuin oppilashuollon henkilöstön. Lainsäädäntöä on uudistettava siten, että opettajien kirjaamisvelvoitteet pienenevät ja aikaa jää siten oppilaille enemmän.

Koulupsykologit ja kuraattorit, jotka ovat tärkeä osa kouluyhteisöä, ovat uuden edessä. Jälleen uusi hallintouudistus, jossa hyvin vähäiselle huomiolle on jäänyt arjen haasteet ja niiden ratkaiseminen. Ristiriidat perheissä ovat kasvaneet. Miten kodissa voidaan, näkyy oppilashuollon työssä.

Iloa herättää se, että lähes kaikki lapset ja nuoret harrastavat jotakin ainakin kerran viikossa. Vaikkakin nettiriippuvuus on lisääntynyt, niin on myös liikkuminen. Tätä myönteistä kehitystä tulee pitää yllä. Kannustetaan lapsia ja nuoria liikuntaharrastusten pariin. Liikunta lisää niin fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointia. Mielestämme jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla vähintään yksi liikunta tai kulttuuriharrastus elämässään.

Kasvatetaanko hallintoa entisestään vai varmistetaanko lapsillemme ja nuorillemme mahdollisimman terve ja turvallinen arki – näissä vaaleissa siihen on mahdollisuus vaikuttaa.

Marika Räf, ent. Niemi (kok)

Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan pj.

Ira Hietanen-Tanskanen (kok)

Eero Kling (kok)

Vanessa Kurri (kok)

Joel Vanhanen (kok)

Kommentoi kirjoitusta.

Sote-uudistus on säästöuudistus

Tiistai 11.1.2022 klo 20:49

Yli 470 000 asukkaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on yksi Suomen suurimmista. Nyt näyttää siltä, että asukasta kohden osoitettu sosiaali- ja terveystoimen rahoitus tulee olemaan maan pienin. Leikkauksia on vääjäämättä luvassa.

Toimenpide-ehdotuksia kaikkein tärkeimmän, eli korkeatasoisen terveydenhuollon turvaamiseksi:

1.     Asiakastyö keskiöön. Hoitohenkilöstö tulee ottaa tiiviimmin mukaan toiminnan kehittämiseen ja uudistustyöhön.

2.     Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä on tehostettava ja hoitoprosesseista luotava mahdollisimman saumattomia.

3.     Yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa on lisättävä mm. palveluseteliä ja laitekapasiteettia hyödyntäen

4.     Päällekkäistä hallintoa on karsittava ja hankintaosaamista parannettava.

5.     Korkeatasoinen lääketieteellinen tutkimus ja tuotekehitys on turvattava.

6.     Tietojärjestelmien yhteensopivuudesta ja helppokäyttöisyydestä on huolehdittava paremmin.

Veroja ei saa korottaa, eikä lainamäärää kasvattaa. Taloudellista ja toiminnallista säästöä on saavutettava toimintoja yhdistelemällä ja päällekkäisyyksiä karsimalla.

Kokemus on osoittanut, että ylimääräiset hallintoportaat lisäävät kuluja ja jäykistävät järkevien muutosten läpivientiä. Toivottavasti ei tällä kertaa.

Kommentoi kirjoitusta.

Nuoret tulee saada rokotettua!

Tiistai 21.12.2021 klo 8:31

Kaikki nuoret tulee saada rokotettua!

Koronaviruspotilaiden hoidon keskikustannus HUSissa on ollut 16 338 euroa (ennen Omikron-varianttia). HUSin arvio (ennen Omikron-varianttia) on, että rokottamattomien suomalaisten koronavirustaudin sairaalahoidon kustannukset tulevat olemaan noin miljardi euroa. Hoitohenkilökunta on jo venynyt äärirajoille ja pula sairaalapaikoista uhkaa sairaaloiden kykyä hoitaa kaikkia apua tarvitsevia. Koronapassin teho on riittämätön, tartuntojen jäljittäminen kulkee pahasti jälkijunassa eikä talous kestä sulkutoimia. Nuorten keskuudessa covid-19 leviää nopeasti.

Kysymys kuuluukin, miksi täysin rokottamattomia nuoria on edelleen paljon? Miten nuoret saadaan ottamaan edes ensimmäinen rokote?

Opettajalta muutama vinkki:

-         Rokotuspisteet kaikkiin oppilaitoksiin. Palvelut sinne, missä ovat asiakkaat!

-         Porkkana toimii tässäkin tapauksessa. Suklaapatukka tai kahvi ja pulla kummasti houkuttelevat ottamaan rokotuksen, mikäli rokotevastaisuus ei ole ideologinen.

-         Kun maskipakko päättyi, viesti vastaanotettiin siten, että vaara on väistynyt. MASKIPAKKO takaisin!!!

-         Jos ei ole rokotetta, ei ole asiaa julkisiin tiloihin, edes kouluun. Opetus on näissä tilanteissa järjestettävä etänä.

-         Nuorille on viestittävä nuorten kielellä ja sanoman tulisi olla mielellään nuorten tuottamana.

Kommentoi kirjoitusta.

HUS valtuuston talousarviokokous

Torstai 16.12.2021 klo 11:25

Husin valtuusto hyväksyi esityksen ensi vuoden talousarvioksi. Ohessa Kokoomus ryhmän puheenjohtajana pitämäni ryhmäpuheenvuoro

Hyvät HUS:n valtuutetut olemme päättämässä Husin ensi vuoden talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosiksi 2022-24 tilanteessa, jossa moni asia on avoimena. Sote-/ hyvinvointialuemuutosta ei ole huomioitu valmistelussa, koska perussopimusta ei ole päätetty, eikä rahanjaon perusteistakaan ole vielä tietoa. Lisäksi covid-19 epidemiatilanne aiheuttaa sairaaloiden ylikuormitusta, hoitohenkilökunnan venymistä äärirajoille ja mittavaa hoito- ja palveluvelkaa, jonka paikkaamiseen kuluu vuosia.

Joudumme tekemään päätöksiä hyvin poikkeuksellisessa ja epävarmassa ajassa. Uudenmaan tilanne on monin tavoin haasteellinen niin HUS:lle kuin jäsenkunnille. Väestön kasvun ja ikääntymisen aiheuttamat palvelutarpeet lisääntyvät, taloudelliset resurssit heikkenevät ja sote-valmistelu sekä siihen liittyvät linjaukset ovat hyvin keskeneräisiä.

Hyvät valtuutetut kokoomusryhmän huoli kohdistuu hoitohenkilökunnan jaksamiseen, saatavuuteen ja työn mielekkyyteen. Pidämme tärkeänä henkilöstön osaamista ja jaksamista, osallistamista oman työnsä kehittämiseen sekä kannustamista työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Henkilöstölle annettava 400 euron liikunta- ja kulttuuriseteli, työterveyshuollon palveluiden lisääminen sekä rahalliseen palkitsemiseen osoitetut 20 miljoonaa euroa, sisältyvät talousarvoesitykseen. Henkilöstöpula on todellinen ja hoitohenkilökunnan rekrytointi erittäin haasteellista. Husin työnantajakuva on viime päivinä saanut negatiivista julkisuutta palkitsemiseen liittyvän uutisoinnin myötä. Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää tärkeänä oikeudenmukaista palkitsemisjärjestelmää sekä selkeää ja avointa viestintää.

Vuosien 2022-2025 investoinneista merkittävin osa kohdistuu Siltasairaalan, Tammisairaalan ja Jorvin uuden vuodeosastorakennuksen toteuttamiseen. Pohjoismaiden investointipankin (NIB) mahdollinen osallistuminen Jorvin vuodeosaston uudisrakennuksen osittaiseen rahoittamiseen on mielestäni toivottavaa, mutta Jorvin hankkeen eteneminen ei voi olla kyseisestä rahoituspäätöksestä kiinni.

Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää erittäin tärkeänä tuottavuuden parantamista ja sen saavuttamiseksi etävastaanottojen määrän kasvattamista, hoitoprosessien sujuvoittamista ja toiminnan kehittämistä niin hoito kuin tukitoimissa. On myös perusteltua luopua tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta ja siten karsia niistä aiheutuvia ylläpitokuluja.

Myös esitetty menettely nollatulostavoitteen saavuttamiseksi on perusteltua.

Vaikka meistä suuri osa, minä mukaan lukien, ei ole suhtautunut myönteisesti sote-uudistukseen, on toimittava lain edellyttämällä tavalla ja pystyttävä sopeutumaan muuttuvaan tilanteeseen.

HUSin rooli maan johtavana erikoissairaanhoidon palveluja tarjoavana yliopistosairaalana tulee entisestään korostumaan suunnan viitoittajana. Keskeistä on yhtenäisten prosessien ja hoitoketjujen luominen yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sote-kumppaneiden kanssa. Tiivis yhteistyö, potilaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, hoitotulosten aktiivinen seuraaminen sekä kokonaistuottavuuden kehittäminen nousevat keskisiksi teemoiksi. Unohtamatta tutkimus-, kehitys- ja opetustyötä.

Alueellisesti erikoissairaanhoidon palveluja tulee jatkossakin olla riittävän kattavasti.

HUSilla tulee olemaan entistä merkittävämpi rooli ERVA-alueella. Moni hyvinvointialueista on hyvin pieni ja tulee tukeutumaan yhä tiiviimmin HUSin palvelutarjontaan. Iso organisaatio on suuren muutoksen edessä, jossa meiltä jokaiselta husilaiselta odotetaan kykyä reagoida nopeasti ja joustavasti yllättäviinkin tilanteisiin.

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta & rauhallista Joulua!

 

Kommentoi kirjoitusta.

Talousarviokokous

Keskiviikko 8.12.2021 klo 19:46

Aivan aluksi haluan kiittää neuvottelutulosta, jossa kasvun ja oppimisen lautakunnan ääni tuli jälleen kerran kuulluksi, jopa niin hyvin, että neuvottelutulos on samansisältöinen lautakunnan lausunnon kanssa. Lautakunnan puheenjohtajana iloitsen, että Espoo on koulutusmyönteinen kaupunki ja sellaisena sen tulee olla myös jatkossa.

Erityisesti lukiokoulutuksen suosio on Espoossa korkea. Yhä useampi peruskoulun päättävä nuori valitsee ensisijaiseksi hakutoiveekseen lukiokoulutuksen.

Lukion aloituspaikkoja varattiin lukuvuodelle 2021–2022 opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen mukaisesti 66 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Opetustoimi esittää, että vuonna 2022 lukiopaikkoja tarjotaan edellisvuoden tapaan 66 %:lle peruskoulun päättävästä ikäluokasta.  Keväällä 2021 alin lukioon vaadittava sisäänpääsykeskiarvo oli 7,83.

Kasvun ja oppimisen lautakunnalla ei ole mahdollisuutta nostaa lukioiden aloituspaikkamäärää, koska lukiotiloista on huutava pula. Erityisen kriittinen tilanne on läntisessä Espoossa, koska Espoon yhteislyseon lukio toimii väliaikaisissa tiloissa Kilossa. Näin ollen olenkin jättänyt järjestelmään toivomuksen (3.19), että Kiviruukin ja Leppävaaran lukiohankkeita kiirehditään ja kaupunkisuunnittelulautakunta tekee kaavoituksessa tarvittavat tonttivaraukset.

Korona-aika on ollut lapsille ja nuorille vaikea monella tavalla. Mikäli lisärahaa ei olisi osoitettu kasvun ja oppimisen toimialalle, edessä olisi ollut leikkauksia opetukseen ja oppimisen tukeen. Säästötoimet lasten ja nuorten palveluihin olisivat kurjistaneet olemassa olevaa tilannetta entisestään.

Ensi vuosi selvitään. Suuri huoleni kohdistuukin tuleviin vuosiin. Espoon velkataso on suuri ja velvoitteet moninaiset. Kasvavan Espoon palvelu- ja investointitarve tulee jatkossakin olemaan korkea. Kysynkin, miten kasvu tullaan rahoittamaan?

 

Kommentoi kirjoitusta.

Kuntavero säilyy nykytasolla ja Espoo-tarinassa oppiminen kärkitavoitteena

Tiistai 26.10.2021 klo 8:33

Espoon valtuusto kokousti eilen valtuustotalolla. Päätimme yksimielisesti säilyttää kuntaveron nykytasolla. Kerrankin valtuusto oli asiasta yksimielinen.

Käytin seuraavan puheenvuoron liittyen Espoo-tarinaan: Kiitos hyvän vuoropuhelun, Espoo-tarina on nykymuodossa kannatettava ja painopisteiden osalta muuttunut selkeästi siitä, mitä pohjaesitys oli.

”Espoo on oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki” on lisätty tavoitteeksi ja nostettu järjestyksessä ykköstavoitteeksi. Kiitos siitä! 

Tämä on tärkeää jo siitäkin syystä, että koulutus, kasvatus ja sivistys tulevat jäämään peruskunnan tehtäviksi sote-uudistuksen jälkeen. On selvää, että näiden tehtävien merkitys tulee selkeästi nostaa Espoo-tarinassa, joka myös ohjaa kehyksen ja taloussuunnitelman valmistelua.

Valtuuston on hyvä tiedostaa, että tavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittävät taloudelliset resurssit. Tilanne sivistystoimessa on haastava. Kasvun ja oppimisen lautakunta omassa lausunnossaan, koskien talousarviota, nosti esiin koronapandemian aiheuttaman mittavan oppimisvelan. Ainoastaan tämän vajeen purkaminen edellyttää merkittäviä lisäpanostuksia tulevina vuosina. Tämän lisäksi Espoo-tarinassa mainittuna oppimistulosten laatuvaatimukset, lisätunnit, erityinen tuki jne. eivät toteudu ilman riittävää taloudellista panostusta.

Valtuuston neuvottelutoimikunta on lisännyt pöytäkirjamerkinnän koskien lukioverkkosuunnitelman päivittämistä ja nostanut Leppävaaran ja Kiviruukin lukiot esiin. Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti lausunnossaan vuosien 2022-2031 investointiesityksen osalta, että opetustoimen virkamiehistö yhdessä tilapalveluiden kanssa huolehtii siitä, että Kiviruukin lukio lisätään investointiohjelmaan ja kaavoituksessa varataan lukiolle y-tontti, kuten lautakunta on jo vuosi sitten edellyttänyt. Näin ollen pöytäkirjamerkintä on lautakunnan kannan mukainen.  

Nostaisin vielä erittäin hyvänä tavoitteena, että Espoo on kansainvälisesti vetovoimainen yrittäjyys- ja innovaatiopääkaupunki. Jonkin verran tarinaan onkin lisätty konkreettisia esityksiä, miten tavoite tullaan saavuttamaan. Erityisesti poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Toivon, että jatkossa kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä mm. yrittäjäjärjestöjen kanssa, jotka tuntevat toimintakentän ja haasteet

Lopuksi vielä pidän hyvänä pöytäkirjamerkintänä, että Espoo edellyttää, että HSL käynnistää toimenpiteet, joilla Kehä3:n sisäinen Espoo siirretään A-B vyöhykkeeseen. Nykyinen vyöhykejako asettaa läntisen Espoon hyvin eriarvoiseen asemaan mm. Matinkylän ja Tapiolan suuralueiden kanssa. Lisäksi vyöhykejako ei kannusta joukkoliikenteellä matkustamiseen.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti toivomukseni, että vammaisia kuullaan Espoo-tarinan linjauksia toteutettaessa. Tämä toivomus syntyi keskusteltuani näkövammaisen rouvan kanssa ennen kokouksen alkua.

Kommentoi kirjoitusta.

Oikaisu erityisopetukseen liittyen

Torstai 17.6.2021 klo 22:43

Tänään hämmennystä on herättänyt Hesarin artikkeli, jossa toimittaja väittää, että erityisluokista luovutaan ja oppilaat siirretään osaksi muita opetusryhmiä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli asiaa maaliskuun lopussa. Olimme jo 9.12.2020 edellyttäneet, että erityisen tuen lähikoulupilotti tuodaan lautakunnalle asiapykälänä ja että asian valmistelussa kuullaan laajalti koulujen rehtoreita, opettajia, vanhempia ja oppilaita. Asia oli lautakunnalle valmisteltu ja siitä päätettiin maaliskuun lopussa. Totesimme, ettei väliarviointiraportin pohjalta ei ole mahdollista tehdä päätöstä lähikoulupilotin jatkosta tai laajentamisesta.
 
Esillä olevasta raportista jää uupumaan mm. seuraavat asiat:

-       riittävän laaja kuuleminen, otanta ja tulosten analysointi

-       johtopäätökset ja toimenpide-esitykset jatkon osalta

-       resurssointi pilottirahoituksen jälkeen

Lautakunta toteaa, että tutkimus tulisi ulottaa koskemaan myös niitä pienryhmäopetusta tarjoavia kouluja, jotka eivät ole pilotissa mukana.

Lisäksi lautakunta nosti esille, että koronatilanteesta aiheutunut oppimisvaje ja tuen tarve ovat lisääntyneet merkittävästi, eivätkä näin ollen puolla pienryhmäopetuksesta vähentämistä saatikka luopumista.

Lisäksi mahdollisen sote-uudistuksen myötä oppilashuollon siirtyminen maakuntaan tulee aiheuttamaan lisähaasteita lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Mikä kohta tässä päätöksessä on jäänyt epäselväksi vai onko niin, ettei lautakunnan päätöksiin tutustuminen kuulu nykypäivän hyviin journalistisiin tapoihin?

Kommentoi kirjoitusta.

Viihtyisä, turvallinen ja taloudellisestikin terve Espoo

Lauantai 12.6.2021 klo 9:16

Moni äänestäjä on kysynyt minulta, mitä mieltä olen Espoon kaupunkikuvasta. Aamulla lukiessani Länsiväylä-lehden tekemää Martin "Iso-Masa" Saarikankaan haastattelua, huomaan olevani hänen kanssaan samaa mieltä. Espoota ei tule rakentaa kopioimalla Helsingin urbaania kaupunkikuvaa. Helsingin helmet sijaitsevat siellä missä kaunis vanha kaupunki huokuu historiaa eri aikakausilta sulassa sovussa. Espoolla ei ole tarjota samaa. On tunnettava syyt, miksi espoolaisuus vetää puoleensa ja pyrittävä vastaamaan asukkaiden tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla, tervelle taloudelliselle pohjalle rakentaen.

Miksi minä olen viihtynyt Espoossa senkin jälkeen, kun muutin pois lapsuudenkodistani? Siitä syystä, että Espoo on viihtyisä, peruspalvelut ovat lähellä ja elinympäristö tuntuu turvalliselta. Minulle viihtyisyys ja vehreys ovat tärkeitä kriteereitä asuinympäristöä valittaessa. Espoon kaupunkipuistot tarjoavat mahdollisuuden olla lähellä luontoa, merellisyys ja saaristo ruokkivat mielenrauhaa.

Kuntapoliitikan alkuaikoinani 1990-luvun alussa, Espoo päätti rakentaa metron. Vastustin metron tuloa, koska näin ongelmia, joita se toisi mukanaan. Ja näin kävikin; Kiireellä rakennettua, liian tiivistä kaupunkikuvaa, aikaisempaa pidempiä joukkoliikenteen matka-aikoja, useita vaihtoja kulkuvälineestä toiseen, sekä erittäin, erittäin kalliin investoinnin.  Metro rasittaa kaupungin kassaa vielä vuosikymmeniä. En pidä ajatuksesta, että joukkoliikenneväline sanelee, mitä ja minne rakennetaan. Nyt, kun metro kuitenkin tulee, täytyy katsoa eteenpäin, eli sitä mitä se mahdollistaa. Minusta metron varrelle tulee varata tilaa palveluille ja yrityksille. Espoon on nostettava työpaikkaomavaraisuusastetta, jotta jatkossakin Espoo on kaupunki, jossa espoolaisten on hyvä elää, asua, yrittää ja tehdä työtä.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuusto 7.6.

Tiistai 8.6.2021 klo 11:01

Eilinen valtuuston kokous venyi tämän vuorokauden puolelle, mutta ei ihme sillä listalla oli tärkeitä asioita. Kauan valmistelussa ollut Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava hyväksyttiin useiden palautus- ja hylkäysesitysten jälkeen. Espoolaiset ovat odottaneet pientalotontteja ja niitä alueelle tulee nyt sijoittumaan.

Tämän vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä pääsin aloittamaan puheenvuoroni kiitoksin:

Haluan aluksi kiittää kaupungin hallitusta, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ääni tuli kuulluksi. Korona-aika on aiheuttanut lapsille ja nuorille mittavaa oppimisen vajetta, jonka korjaamiseen menee kauan. Sivistystoimen mukaan 25%:lla peruskoululaisista on jonkinasteista oppimisen vaikeutta. Tosin uskonpa osuuden olevan huomattavasti suurempi ainakin yhteydenottojen perusteella.

Lautakuntahan esitti jo 3.3. lisätalousarviota opetustoimeen: perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja tokaluokkalaisten iltapäivätoiminnan jatkumiseen. Lisäksi edellytimme päätöksessämme, että syntyvät säästöt muun muassa kouluruokailusta, siivouksesta sekä kuljetuksista, kohdistetaan täysimääräisesti vuoden 2021 aikana oppilashuollollisiin palveluihin. Mikäli lautakunnan tahtotila tällä järjestelyllä ratkeaa, olen tyytyväinen.

Valtiovarainministeriön julkaiseman kolmannen lisätalousarvion perusteella esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen ehdotetaan 40 miljoonaa euroa. Jos tämä raha jaetaan väestön suhteessa, se tarkoittaa Espoon osalta 2-2,5 milj. euroa. Huomattavasti alle tarpeen. Huolestuttavaa, jos tukea ei tulla kohdentamaan sinne, missä koronan vaikutukset ovat suurimmat.

Selvää on, että koronan aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen valtiolta saatava raha on myös kohdennettava niihin. Tämähän tarkoittaa sitä, että sivistystoimen budjettiin tulee tehdä ylitys siltä osin, kun koronarahaa myönnetään. Tämä tulee huomioida 2. osavuosikatsauksessa.

Kouluissa tarvitaan kipeästi henkilökuntaa oppimisen tueksi. Tästä syystä on välttämätöntä saada täyttölupa määräaikaisten samanaikaisopettajien työsuhteen jatkamiseen. Tämä menettely koskee noin 50 työntekijää.

Lukion viime syksynä aloittaneille vuosi on ollut erityisen haasteellinen. He ovat opiskelleet pidempään etäopetuksessa kuin lähiopetuksessa. Entistä useamman lukioaika tulee venymään neljään vuoteen.

Espoon lukiot ovat kilpailukykyisiä ja lukio-koulutukseen hakeudutaan aktiivisesti. Keväällä 2021 suomenkielisiin lukioihin on 2527 ensisijaista hakijaa, kun edellisvuonna hakijoita oli 2170. Kun viime keväänä yhtä lukiopaikkaa kohden oli 1,19 hakijaa, tänä vuonna tulee olemaan 1,28 hakijaa. Keskiarvoraja lukioon tulee olemaan jopa 8.

Paine lisätä 10-luokkia jo ensi syksystä ja lukiopaikkoja tulevaisuudessa tulee kasvamaan. Pitäisin hyvänä, jos lukion kursseja olisi mahdollista suorittaa jo 10-luokalla, jotta siirtyminen lukioon on mahdollisimman jouhevaa.

Lopuksi haluan noin yleisenä kantana todeta, että poliittisessa järjestelmässämme on isoja valuvikoja, jotka nousevat esiin erityisesti silloin, kun tehdään isoja uudistuksia. Tahtotila ja tavoite voivat olla hyviä, mutta lopputulos jää heikoksi, jos riittävä kokemusasiantuntijuus puuttuu. Kun uudistuksia tehdään, olisi tärkeää ottaa valmisteluun mukaan arjen asiantuntijat eli ne ihmiset, joiden työhön uudistukset vaikuttavat. Oli sitten kyse sotesta, koulutuksesta, rakentamisesta tai tietoteknisistä ratkaisuista, tulee olla kirkkaana näkemys siitä, mitä ja ketä varten uudistetaan ja miten. Ei olisi myöskään haitaksi miettiä etukäteen realistista rahoitustarvetta.

Tässä yhteydessä viittaan päätökseen oppivelvollisuusiän pidentämisestä ja toisen asteen maksuttomuudesta, jotka tulevat huomattavasti maan hallituksen ennakkoarviota kalliimmaksi. Espoossa lisärahan tarve näillä näkymin ylittyy 1,7 miljoonalla eurolla.

Uudella valtuustolla ei tule olemaan helppo syksy edessä.

Kommentoi kirjoitusta.

Opetuksesta ei saa säästää ja tokaluokkalaisten iltapäiväkerhotoiminta on turvattava!

Torstai 3.6.2021 klo 15:54

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 3.3. esittää lisätalousarviota Kokoomusryhmän aloitteesta. Lautakunta totesi, että vallitsevassa maailmanlaajuisessa koronapandemiatilanteessa, jossa opetustoimen on kurottava umpeen mittavaa oppimisen vajetta, ei ole mahdollista kohdistaa säästötoimia opetukseen. Vuosi lapsen ja nuoren elämässä on pitkä. Korona ei ole vain terveydellinen ongelma, vaan se on myös sosiaalinen ja taloudellinen ongelma! Tämän ongelman korjaamiseen menee kauan, eikä sitä korjata säästämällä opetuksesta.

Ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavat myös psyykkisen pahoinvoinnin hoito, toisen asteen maksuttomuus ja tilakustannusten nousu. Lisäpaineita aiheuttaa mahdollinen päätös sote-maakuntauudistuksesta, joka tulee viemään kunnan rahoituspohjan lisäksi kuraattorit ja psykologit kauaksi koulun arjesta.

Olemme esittäneet lisätalousarviota opetustoimeen: suomenkieliseen perusopetukseen 2,9 milj. euroa sekä lukiokoulutukseen 700 000 euroa. Lisäksi tulee varmistaa tokaluokkalaisten iltapäivätoiminnan jatkuminen. Pienet koululaiset tarvitsevat turvallisen iltapäivän.

Espoon Kokoomuksen lautakuntaryhmä edellyttää lisärahoitusta opetukseen ja tokaluokkalaisten iltapäiväkerhotoiminnan jatkumiseen.

Marika Niemi 

Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pj.

Tuomas Aho

Erika Granfelt

Jarmo Nieminen

Joel Vanhanen

Elina Wanne

Julkaistu Länsiväylässä 29.5.

Kommentoi kirjoitusta.

Espoonlahden terveyspalvelut terveysaseman peruskorjauksen aikana

Torstai 27.5.2021 klo 12:54

Näin vaalien alla minulta on kysytty Espoonlahden terveyspalvelujen järjestämistä Espoonlahden terveysaseman remontin aikana. Olen keskustellut asiasta sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Sanna Svahnin kanssa ja esittänyt toiveen, että espoonlahtelaiset saavat edes osan palveluista omalla alueella esimerkiksi Lippulaivan yhteyteen sijoitettavasta palvelupisteestä. Suur-Leppävaaran alueella on selvitetty ns. liikkuvien palvelujen mahdollisuus. Samaan ideaa voisi soveltaa myös Suur-Espoonlahden alueella.

Jätimme valtuutettu Paula Viljakaisen kanssa valtuustokysymyksen valtuustossa 12.5. Toivottavati saamme vielä tämän valtuuston aikana asian käsiteltäväksemme.

Valtuustokysymys

Espoonlahden terveysasema on ollut keväästä 2020 sattuneen vesivahingon vuoksi osittaisessa käyttökiellossa. Tämä on heikentänyt merkittävästi terveyspalvelujen saantia koronan aiheuttaman hoitoviiveen lisäksi. Espoossa hoitoon pääsy terveyspalveluihin ja varsinkin suun terveydenhoitoon on jo ennen koronaakin ollut osin haastavaa.

Tilojen peruskorjauksen on suunniteltu alkavan vuonna 2022. Remontoidut tilat voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2024. Tänä aikana espoonlahtelaisten terveyspalvelut mahdollisesti siirrettäisiinn Matinkylään, joko Ison Omenan terveysasemalle tai Oma lääkärisi Matinkylä-terveysasemalle. On lisäksi kaavailtu, että palveluita voisi siirtyä väistötiloihin Matinkylän vanhalle terveysasemalle. On kysyttävä, olisiko vanha terveysasema oikea vaihtoehto, koska sieltä aikanaan siirrettiin pois Matinkylän terveyspalvelut sisäilmaongelmien vuoksi? Lisäksi Espoonlahdesta ei olisi suoraa julkisen liikenteen yhteyttä Matinkylän vanhalle terveysasemalle. Väistötilojen pitäisi olla hyvien kulkuyhteyksien päässä, mielellään omalla Espoonlahden suuralueella.

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme seuraavaa:

  1. Miten espoonlahtelaisten terveyspalvelut turvataan Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen aikana?
  2. Onko Matinkylän vanhan terveysaseman sisäilmaongelmat korjattu?
  3. Voitaisiinko Sitran kehittämää terveyskioski-mallia kokeilla Espoonlahden ostoskeskuksissa peruskorjauksen aikana?
  4. Voitaisiinko Espoonlahden terveyspalveluissa lisätä palvelusetelin käyttöä ja ostopalveluja?

 

       Espoossa 12.5.2020

       Paula Viljakainen     Marika Niemi

Kommentoi kirjoitusta.

Lautakuntakuulumisia

Keskiviikko 5.5.2021 klo 21:48

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksen lista oli lyhyt, mutta sitäkin enemmän sai aikaan keskustelua. 

Tiistilän koulun väistö jäi pöydälle. Lautakunta pitää tärkeänä, että Tiistilän koulun väistö toteutetaan siten, että mahdollisimman suuri osa oppilaista sijoitetaan alueelle ja että koulumatkat ovat turvalliset. Lautakunnalle tuodaan vaihtoehtoistarkastelu kustannusvaikutuksineen. 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 3.3. esittää lisätalousarviota lautakunnan puheenjohtajan aloitteesta. Lautakunta totesi, että valitsevassa maailmanlaajuisessa koronapandemiatilanteessa, jossa opetustoimen on kurottava umpeen mittavaa oppimisen vajetta, ei ole mahdollista kohdistaa sopeutustoimia opetukseen. Koronapandemian aiheuttamat haasteet, toisen asteen maksuttomuus ja tilakustannusten nousu pakottavat kohdistamaan säästötoimia suoraan opetukseen. 

Lautakunta esitti lisätalousarviota opetustoimeen: suomenkieliseen perusopetukseen 2,9 milj. euroa sekä lukiokoulutukseen 700 000 euroa.

Mikäli etäopetus jatkuu ja sen seurauksena syntyy säästöjä muun muassa kouluruokailusta, siivouksesta sekä kuljetuksista, lautakunta edellyttää, että syntyneet säästöt kohdistetaan täysimääräisesti vuoden 2021 aikana oppilashuollollisiin palveluihin.

Lisäksi lautakunta esittää 600 000 euroa kakkosluokkalaisten iltapäiväkerhotoimintaan. Vastoin lautakunnan syksyllä 2020 käsittelemää talousarviota, kakkosluokkalaisten iltapäiväkerhotoiminta rajattiin ulos talousarviosta. Iltapäiväkerhotoiminnan mahdollistaminen on tärkeää pienten koululaisten turvallisen iltapäivän varmistamiseksi ja vanhemmille työssäkäynnin helpottamiseksi.

Lautakunta edellyttää, että lautakunnalle tuodaan selvitys 1. osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä, mihin toimenpiteisiin lautakunnan päätöksen pohjalta on ryhdytty ja miten puuttuva rahoitus on tarkoitus järjestää.

Kommentoi kirjoitusta.

Koulussa tulee olla riittävästi aikuisia ja aikaa kohdata lapsi

Tiistai 27.4.2021 klo 6:37

Valtuusto keskusteli eilen kokouksessaan koulukiusaamisen ehkäisystä, nuorten pahoinvoinnista ja katuväkivallasta.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja työrauhaan. Espoossa lähdetään siitä, että parasta kiusaamisen ja väkivallan vastaista työtä on ennaltaehkäisevä työ. Tämä tarkoittaa kouluissa toimintakulttuuria, joka tukee avointa vuorovaikutusta, kiusaamista koskevien teemojen käsittelyä, tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjaannuttamista, ripeää puuttumista kiusaamistilanteisiin sekä selkeää viestintää siitä, ettei kiusaamista koulussa hyväksytä. Ennen kaikkea se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Opetustoimessa on panostettu eri toimenpitein kiusaamisen vastaiseen ennalta ehkäisevään työhön, esimerkkinä mainittakoon koulun kiusaamiseen puuttumisen portaat. Koulun sopima toimintamalli on luettavissa myös jokaisen koulun nettisivuilta.

Vaikka kouluissa tehdään valtavan paljon kiusaamisen vastaista työtä, valitettavasti nämä toimet eivät aina riitä. Viranomaisyhteistyö mm. Länsi-Uudenmaan poliisin, sosiaalitoimen ja lastensuojeluviranomaisten kanssa on tiivistä. Sivistystoimi on myös aloittanut yhteistyön Aseman Lapset ry:n kanssa. Asiaa viedään eteenpäin opetuksen, opiskeluhuollon ja nuorisopalvelujen yhteistyössä. Yhteinen näkemys on, että tarvitaan henkilöitä, jotka toimivat kaupungin työntekijöiden apuna erilaisten pitkittyneiden, vakavien, moniammatillista yhteistyötä vaativien kiusaamis- ja konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. Usein nämä kiusaamistapaukset ulottuvat myös vapaa-ajalle ja sosiaalisen median. 

Aseman Lapset ry. kouluttaa Espoon kaupungin henkilöstöä katusovitteluun. Se on nuorisoystävällinen ja nopeaan reagointiin pyrkivä rikosten ja riitojen sovittelumenettely alaikäisiä osallisia sisältävissä asioissa. Erityisesti on koulutettu nuorisopalvelujen henkilöstöä. Aseman Lapset ry:ltä saadaan myös tarvittaessa konsultaatiota liittyen monimutkaisiin kiusaamis-/konfliktitilanteisiin.

Sivistystoimessa nyt seurataan olisiko Aseman Lapset ry.:n kehittämä K-0-toimintamalli sopiva malli silloin, kun on tarpeen ratkoa pitkittyneitä vakavia kiusaamistilanteita. K-0-toiminnalla ei ole tarkoitus korvata jo olemassa olevia toimintamalleja vaan vahvistaa niitä ja tuoda kouluihin aiempaa enemmän muun muassa nuorisotyön ja perhetyön osaamista. Helsingissä, Järvenpäässä, Lohjalla ja Rovaniemellä on erityiset K-0-työntekijät, jotka voivat tulla esim. koulun opiskeluhuollon avuksi.

Paljon on olemassa hyviä toimintamalleja ja -ohjelmia koulukiusaamisen ehkäisemiseksi, nyt tarvitsee huolehtia siitä, että kouluissa on riittävästi aikuisia ja aikaa lasten kohtaamiseen. Tulee myös muistaa, että vanhemmilla on vastuu lapsestaan, eikä sitä vastuuta pidä sivuuttaa.

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »