Lastentarhanopettajien työn arvostus tulee näkyä

Share |

Tiistai 12.6.2018 klo 8:15


Siitä, kun viimeksi toimin lautakunnan puheenjohtajana, on varhaiskasvatus kokenut suuria muutoksia. Päivähoito on muuttunut normipohjaiseksi suunnitelmalliseksi varhaiskasvatukseksi.  Varhaiskasvatuksessa korostuu pedagogiikan merkitys, osallisuus sekä toiminnan arviointi. Vasu-perusteet pohjautuvat varhaiskasvatuslakiin, joka määrittelee raamit kaikille yhtenäisen ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. Varhaiskasvatus on osa koulutusjärjestelmää ja edellyttää pedagogista osaamista. Työ on vaativaa ja sen vaativuutta on myös lisännyt se, että joka neljäs lapsi varhaiskasvatuksen piirissä on maahanmuuttajataustainen ja vieraskielisten osuus kasvaa. Näille lapsille varhaiskasvatuksella varhennettu koulupolku on erityisen tärkeää jo pelkästään suomen kielen oppimisen kannalta.

Poliittisilla linjauksilla on taloudellisia ja henkilöstöpoliittisia seurauksia. Yllätyksenä ei liene kenellekään tullut, ettei koulutettuja lastentarhanopettajia ole riittävästi vaikkakin yliopistot ovat nostamassa sisäänottomääriä. Palkkaus ei ole kannustava (kuten ei muuten monella muullakaan hoito-/kasvatusalalla), mutta eikö tämäkin kysymys olisi pitänyt nostaa esille ennen palkkasopimuskierrosta? Tässä vaiheessa itse toivon kaupunkikohtaisen järjestelyerän neuvotteluiden osalta myönteistä suhtautumista lastentarhanopettajien palkkaukseen.

Kilpailu osaavista tekijöistä pääkaupunkiseudulla on kova. Espoon ei kannata jäädä seuraamaan sivusta vaan osoittaa arvostuksensa koulutettuja ammattilaisia kohtaan niin taloudellisilla, koulutuksellisilla, työolosuhteellisilla kuin työnjohdollisilla keinoilla. 

Kaiken kaikkiaan kasvatustoiminnassa kuin muussakin julkisin varoin rahoitetussa toiminnassa tulisi keskittyä ydintoimintaan ja toiminnan kehittämiseen yhteistyössä alansa parhaiden asiantuntijoiden eli tekijöiden kanssa.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini