Hyvinvoivat lapset ja nuoret varmistavat hyvinvoivan tulevaisuuden

Share |

Torstai 5.12.2019 klo 8:04


Haluan kiittää budjettineuvottelutulosta. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tuli kuulluksi. Olisi ollut lyhytnäköistä kohdistaa leikkauksia palveluihin, jotka suoraan tai välillisesti heikentävät koulutuksen tasoa. Laadukas varhaiskasvatus puolestaan antaa hyvät eväät oppimiseen ja kasvuun.

Jokainen lapsi on yksilö ja jokaisen perheen tilanne on erilainen. On tärkeää varmistaa se, että perheillä on vaihtoehtoja valita palvelut vastaamaan perheen omia tarpeita. Näin ollen kotihoidontuen Espoo-lisä, yksityisenhoidontuki ja näillä näkymin elokuussa 2021 käyttöön otettava palveluseteli ovat tärkeitä osia palvelupaletissa.

Kasvavan kaupungin investointitarve on kova. Siitä syystä on tärkeää löytää tilaratkaisuja, jotka mahdollistavat monipuolisen palvelutarjonnan. Uudessa lukiolaissa lukioita velvoitetaan tekemään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Espoossa onkin haettu aktiivisesti mahdollisuuksia toisen asteen ja korkeakoulujen yhteistyölle esimerkiksi Otaniemessä ja Leppävaaran lukion väistötilojen osalta. Näin tulee toimia jatkossakin. Siitä syystä kirjaus siitä, että arvioidaan lukion sijoittamista osaksi Kiviruukin tulevaa koulutuskeskittymään, on erittäin tärkeä. Kivenlahteenhan suunnitellaan koulutuksen, tutkimuksen ja yritystoiminnan bio- ja kiertotalouden Cleantech Garden hanketta.

Palveluketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Yhteisin varoin tuotetuissa tehtävissä ei ole varaa heikkoihin lenkkeihin eikä rikkinäisiin palveluketjuihin, ei etenkään näin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Moni uudistus, jota on tehty erityisesti valtiovallan taholta, ei pohjaa riittävään ymmärrykseen ruohonjuuritason perustehtävästä. Esimerkiksi suuri osa valtion rahoituksesta koulutukseen pohjaa edelleen hankerahoitukseen ei perusrahoituspohjan vahvistamiseen. Hankehumppa jatkuu eikä ainakaan vähennä hallinnollisen työn osuutta.

Investointiohjelmaa käsitellessä, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta piti erittäin ongelmallisena sitä, että opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden tarpeen arvioinnin pohjalla käytetään 10 vuoden väestöennustetta, joka ei huomioi laajojen kaava-alueiden toteutumista. Näin ollen Suur-Kauklahden ja Suur-Espoonlahden alueet palvelut on mitoitettu lähtökohtaisesti riittämättömiksi ja tilat liian pieniksi väestömäärään ja asuntokantaan nähden. Investointien ajoitus tulee jatkossa olla entistä ennakoivampaa niiden alueiden osalta, joissa on useita kaavoja samanaikaisesti vireillä.

Iloitsen siitä, että yhteistyö sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö oppilashuollon palveluiden osalta on tiivistynyt. Tästä osoituksena esimerkiksi Hansakallion koulun malli. Myös yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa on entistä moninaisempaa.

Hyvinvoivat lapset ja nuoret varmistavat hyvinvoivan tulevaisuuden. 

Jätin seuraavan sisältöisen toivomuksen:

Investointien ajoitus tulee olla entistä ennakoivampaa niiden alueiden osalta, joissa on useita kaavoja samanaikaisesti vireillä. Valtuusto toivoo, että palvelujen järjestämiseen ja niiden toteutuksen ajoitukseen kiinnitetään paremmin huomiota.

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini