Ovala 28.11.

Share |

Keskiviikko 28.10.2020 klo 23:00Lautakunta hyväksyi lukiokoulutuksen aloituspaikkamääräksi esitetyt 1 977 aloituspaikkaa lukuvuodelle 2021-2022. Aloituspaikkoja varataan aikaisempia vuosia enemmän niin määrällisesti kuin suhteessa peruskoulun päättävän ikäluokan kokoon. Lukuvuonna 2021-2022 aloituspaikkoja on 66 prosentille ikäluokasta. Tämä on 158 aloituspaikkaa enemmän kuin vuonna 2020. Lukiokoulutuksen suosio on Espoossa valtakunnallisesti katsoen korkea. Tänä syksynä lukion keskiarvoraja oli 7, 83. Minusta lukioon tulee päästä huomattavasti alhaisemmalla keskiarvolla.

Lautakunta myös päätti, että Keski-Espoon oppilasalue ja Pohjois-Espoon oppilasalue yhdistetään 1.1.2021 lukien. Oppilasalueen nimeksi tulee Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalue. Oppilasalueiden yhdistäminen mahdollistaa lähikoulutoiveiden huomioimisen voimassa olevien oppilaaksiottoa koskevien linjausten puitteissa. Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalueiden yhdistäminen mahdollistaa myös koulujen tilakapasiteetin hyödyntämisen joustavammin. Tämä kannattanee myös huomioida, kun lukuvuoden 2021-2022 oppilaaksiottoa käsitellään Pakankylän ja Nuuksion osalta lautakunnan ylimääräisessä kokouksessa 11.11. Lautakunta nimittäin päätti esityksestäni seuraavan palautuksen: Lautakunta velvoitti opetustoimea käymään läpi Pakankylän ja Nuuksion koulujen tulevaa ensimmäistä luokkaa koskevat oppilasjärjestelyt. Lautakunta pyytää lisäksi selvitystä Haukilahden koulun A1 -ranskan opetuksesta lukuvuonna 2020-21. Lautakunta tekee päätöksen Haukilahden koulun A1 -ranskan jatkosta seuraavassa kokouksessa.  

Lisäksi päätimme Espoonlahden päiväkoti 2 hankesuunnitelmasta sekä Aarrekartan päiväkodin hankesuunnitelmasta. Espoonlahden päiväkoti on tervetullut yhteistyöhanke ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kanssa ja Aarrekartan päiväkoti puolestaan Kurttilan kasvavaan palvelutarpeeseen odotettu päiväkoti.

Päätimme myös ruotsin kielikylpyopetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttamisesta ja edellytimme, että saamme seuraavaan kokoukseen esityksen kielikylpyopetuksen 7. luokan oppilasvalintakriteereiden mahdollisesta muuttamisesta. 


 

 

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini