Kotihoidon tuki säilytettävä

Share |

Torstai 21.1.2021 klo 8:33


Työ- ja elinkeinoministeriön asettama tutkijaryhmä esittää kotihoidon tuen poistamista keskeiseksi keinoksi kohentaa työllisyyttä (HS6.1.21). Työllisyystoimia tulee toki lisätä, mutta onko tämä tosiaan se keino, jolla Suomen kilpailukyky turvataan? Eikö asiantuntijaryhmältä ole lupa odottaa huomattavasti moniulotteisempaa ja analyyttisempaa esitystä? Kotihoito on panostus tulevaisuuteen, eikä sitä pidä nähdä pelkkänä kustannuseränä. Itseasiassa pienten lasten kotihoitoa tulisi tukea riippumatta siitä kuka lapsia kotona hoitaa (esim. isovanhemmat).

Tällä hetkellä kotihoidontukea maksetaan kunnes nuorin lapsi täyttää kolme vuotta. Espoon ohella osa kunnista maksaa kotihoidontuen kuntalisää. Päinvastoin kuin Helsinki, Espoo on päättänyt säilyttää kuntalisän.  Espoo-lisä on 150-190 eur/kk riippuen lapsen iästä, pieni hinta verrattuna kalliisiin päiväkoti-investointeihin. Kotihoito tulee nähdä arvokkaana ja tärkeänä vaihtoehtona kunnan tai yksityisen toimijan tuottamalle varhaiskasvatukselle.

Perheiden tarpeet ja tilanteet ovat yksilöllisiä. Oleellista on tarjota monipuolinen palvelurakenne ja vaihtoehtoja. Tästä syystä Espoon laaja yksityisen varhaiskasvatuksen verkosto on säilytettävä siten, ettei tuleva palvelusetelijärjestelmä uhkaa pienten toimijoiden olemassaoloa. Palveluseteli mahdollistaa yksityisen palvelutuotannon osuuden kasvattamisen, mikä puolestaan vähentää kaupungin omia investointitarpeita.

Pidän tärkeänä, että espoolainen malli, vaihtoehtojen moninaisuudessaan säilyy ja kehittyy jatkossakin. Kotihoito, yksityinen ja julkinen tuotanto, pienet kodinomaiset ja isommat päiväkodit,  vastaavat perheiden tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Lasten hankkimiseen tulee kannustaa, ei nostaa kynnystä entisestään. Suomen tulevaisuus on jatkajiemme varassa..


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini