Lautakuntakuulumisia 3.3.

Share |

Keskiviikko 3.3.2021 klo 21:24


Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksessa päätimme esittää lisätalousarviota. Lautakunta totesi, että valitsevassa maailmanlaajuisessa koronapandemiatilanteessa, jossa opetustoimen on kurottava umpeen mittavaa oppimisen vajetta, ei ole mahdollista kohdistaa sopeutustoimia opetukseen. Koronapandemian aiheuttamat haasteet, toisen asteen maksuttomuus ja tilakustannusten nousu pakottavat kohdistamaan säästötoimia suoraan opetukseen.

Lautakunta esitti lisätalousarviota opetustoimeen: suomenkieliseen perusopetukseen 2,9 milj. euroa sekä lukiokoulutukseen 700 000 euroa.

Mikäli etäopetus jatkuu ja sen seurauksena syntyy säästöjä muun muassa kouluruokailusta, siivouksesta sekä kuljetuksista, lautakunta edellyttää, että syntyneet säästöt kohdistetaan täysimääräisesti vuoden 2021 aikana oppilashuollollisiin palveluihin.

Lisäksi lautakunta esittää 600 000 euroa kakkosluokkalaisten iltapäiväkerhotoimintaan. Vastoin lautakunnan syksyllä 2020 käsittelemää talousarviota, kakkosluokkalaisten iltapäiväkerhotoiminta rajattiin ulos talousarviosta. Iltapäiväkerhotoiminnan mahdollistaminen on tärkeää pienten koululaisten turvallisen iltapäivän varmistamiseksi ja vanhemmille työssäkäynnin helpottamiseksi.

Muilta osin lautakunta hyväksyy suomenkielisen opetuksen tulosyksikön käyttösuunnitelman vuodelle 2021. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikölle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia.

Lisäksi lautakunta päätti, että Kilon koulun perusopetus järjestetään 1.8.2021 alkaen tilapäisissä opetuksen järjestämiseen soveltuvissa tiloissa esittelijän esityksen mukaisesti, siten ettei millekään koulussa jatkavalle luokka-asteelle ei tule opetuspisteen vaihtoa sekä kesällä 2022 että kesällä 2023.

Esitimme kuitenkin syvän huolemme väistöratkaisun vaikutuksista koulun ja koululaisten arjen sujuvuuteen ja velvoitimme virastoa selvittämään ja tarpeen mukaan tuomaan lautakunnan päätettäväksi uuden väistöratkaisun, mikäli väistöaikana voidaan taloudellisten resurssien puitteissa ottaa käyttöön muita väistö- tai siirtotiloja, jotka vähentävät väistöjen määrää tai muutoin helpottavat koulun ja koululaisten arjen sujuvuutta esimerkiksi lyhentämällä kuljettavaa koulumatkaa.

Lisäksi lautakunnalle tuodaan selvitys nykyisen Kristillisen koulun tilojen (Karapellontie 11) käyttötarkoituksen jatkamisesta väistötilana. Selvityksen tulee sisältää arvio kohteen kunnosta, rakennusvalvonnan lausunnon sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunnon.

Kokouksen alussa sivistystoimen johto avasi etäopetukseen liittyviä kysymyksiä. Hämmennystä on herättänyt opettajille toimitettu viesti, että opettajat olisi velvoitettu työskentelemään koulun tiloissa etäopetuksen aikaan. Sivistystoimenjohdolta tulee oikaisu asiaan heti huomisaamusta. Opettajien työturvallisuudesta tulee huolehtia.

Pysykää terveinä!

 

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini