Lautakuntakuulumiset 10.3.

Share |

Keskiviikko 10.3.2021 klo 21:36


Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan tämän iltainen kokous sisälsi paljon ja monipuolista keskustelua muun muassa kiusaamista ehkäisevistä toimista, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta kuin koulupsykologien vajauksesta.

Puheenjohtajana esitin, että lautakunnalle valmistellaan toimenpide-esitys yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi espoolaisissa kouluissa. 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että espoolaisissa kouluissa lisätään positiivista asennetta yrittäjyyttä kohtaan. Yrittäjyyskasvatuksen merkitys elämänhallintaan, yrittäjämäiseen asenteeseen ja toimintatapaan korostuu tulevaisuudessa, kun työelämän muutos ja -vaatimukset edellyttävät yksilön herkkyyttä sopeutua ympäristön muutoksiin. Lautakunta pitää tärkeänä, että yhteistyötä espoolaisten yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja yhdistysten, kuten Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa tiivistetään. Lautakunta edellyttää, että lautakunnalle valmistellaan toimenpide-esitys, jolla yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan espoolaisissa kouluissa. 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi sivistystoimen lausunnon Kiviruukin osayleiskaavaehdotuksesta. Lautakunta toivoo lisäksi, että Kiviruukin palveluverkon aluevaraukset ovat riittävät huomioimaan läntisen Espoon päiväkoti, koulu ja lukiotarpeet pitkälle tulevaisuuteen. Jo tällä hetkellä julkisten palveluiden osuus on alimitoitettu tarpeeseen nähden. Alueelle tulee varata myös tiloja kulttuurille. Taiteen talon mahdollisuutta sijoittua Kiviruukkiin tulee selvittää. 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi lausunnon valtuustoaloitteeseen koulujen yhtenäisestä toimintamallista kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn, tilanteiden hoitoon ja viranomaisyhteistyöhön. 

Kiusaamiseen on Espoon kouluissa nollatoleranssi. Yhdessä vahvaksi yhteisöksi - Ei kiusaamiselle -suunnitelma yhdenmukaistaa kiusaamisen ja väkivallan vastaista toimintaa suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Suunnitelmassa on 14 toimintatapaa, joilla ehkäistään kiusaamista ja väkivaltaa. Henkilöstöä tuetaan koulutuksilla ohjelman toimeenpanossa.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini