Hoidetaan nuorten pahaa oloa

Share |

Sunnuntai 18.4.2021 - Marika Niemi ja Pia Pakarinen


Koronakriisi on lisännyt nuorten pahoinvointia. Niin Helsingissä kuin Espoossakin korona-aika ei ole ainoastaan heikentänyt oppimista, vaikuttanut työmahdollisuuksiin, lisännyt epävarmuutta tulevaisuuden suhteen vaan myös evännyt mahdollisuuden normaaliin nuoren elämään.

Helsingin kaupungin toisen asteen opiskelijoille teettämän kyselyn mukaan lukiolaisten hyvinvointi on heikentynyt. Lukiolaisten yksinäisyyden kokemukset sekä alakuloisuuden ja toivottomuuden tunteet ovat kasvaneet voimakkaasti kevään 2020 ja edelleen nykyisen etäopiskelujakson aikana suhteessa vastaaviin kysymyksiin vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä. Hyvinvointi ja oppiminen ovat yhteydessä toisiinsa: opiskelijat, jotka voivat huonosti myös kokevat oppivansa heikommin. Nuorilta saadun palautteen pohjalta, tulokset ovat samansuuntaiset Espoossa.

Ammatillisen koulutuksen kyselyyn vastanneista noin 70 prosentilla opintojen eteneminen on vaikeutunut paljon tai jonkin verran. Ammattiin liittyvien käytännön taitojen oppiminen etänä koetaan monella alalla hyvin vaikeaksi. Myös negatiivisten keskeyttämisten määrä vuonna 2020 kasvoi edelliseen vuoteen nähden Helsingin kaupungin ammatillisessa. Vaikka opintojen keskeyttämisten taustalla on monenlaisia syitä, koronakriisi on heikentänyt etenkin muutoinkin haavoittuvassa asemassa olevien ja yhteiskunnan palveluja laajasti tarvitsevien opiskelijoiden tilannetta ja opiskelukykyä.

Koronakriisin jälkihoito ei ole vielä päässyt edes alkuun, eikä kukaan tiedä kuinka kauan epävarmuus jatkuu nuorten elämässä. Tässä yhteydessä apua ja vakauttavia tekijöitä pitäisi lisätä. Sen sijaan hallitus vie eteenpäin sote-uudistuksen osana mallia, jossa koulupsykologit ja -kuraattorit siirtyvät pois kouluyhteisöistä maakuntiin.

Kouluissa lähes kaikki yhteisöllisyyttä rakentavat tapahtumat on jouduttu perumaan. Etäopiskelun aiheuttamaa pahaa oloa ja yksinäisyyttä pitää päästä hoitamaan mahdollisimman pian ja siinä työssä tarvitaan monialaista yhteistyötä mukaan lukien opiskelijahuolto.

Hallituksen kaavailema uusi hallintoporras ja uudistukseen liitetty koulupsykologien ja -kuraattorien siirtäminen kouluyhteisöstä maakuntiin, ei korjaa koronan aiheuttamia kolhuja eikä paranna palveluiden saatavuutta. Lapset ja nuoret tarvitsevat välittäviä aikuisia lähellä, joustavasti ja nopeasti.

(Julkaistu Helsingin uutisissa 14.4.21 ja Länsiväylässä 24.4.21)


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini