Koulussa tulee olla riittävästi aikuisia ja aikaa kohdata lapsi

Share |

Tiistai 27.4.2021 klo 6:37


Valtuusto keskusteli eilen kokouksessaan koulukiusaamisen ehkäisystä, nuorten pahoinvoinnista ja katuväkivallasta.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja työrauhaan. Espoossa lähdetään siitä, että parasta kiusaamisen ja väkivallan vastaista työtä on ennaltaehkäisevä työ. Tämä tarkoittaa kouluissa toimintakulttuuria, joka tukee avointa vuorovaikutusta, kiusaamista koskevien teemojen käsittelyä, tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjaannuttamista, ripeää puuttumista kiusaamistilanteisiin sekä selkeää viestintää siitä, ettei kiusaamista koulussa hyväksytä. Ennen kaikkea se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Opetustoimessa on panostettu eri toimenpitein kiusaamisen vastaiseen ennalta ehkäisevään työhön, esimerkkinä mainittakoon koulun kiusaamiseen puuttumisen portaat. Koulun sopima toimintamalli on luettavissa myös jokaisen koulun nettisivuilta.

Vaikka kouluissa tehdään valtavan paljon kiusaamisen vastaista työtä, valitettavasti nämä toimet eivät aina riitä. Viranomaisyhteistyö mm. Länsi-Uudenmaan poliisin, sosiaalitoimen ja lastensuojeluviranomaisten kanssa on tiivistä. Sivistystoimi on myös aloittanut yhteistyön Aseman Lapset ry:n kanssa. Asiaa viedään eteenpäin opetuksen, opiskeluhuollon ja nuorisopalvelujen yhteistyössä. Yhteinen näkemys on, että tarvitaan henkilöitä, jotka toimivat kaupungin työntekijöiden apuna erilaisten pitkittyneiden, vakavien, moniammatillista yhteistyötä vaativien kiusaamis- ja konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. Usein nämä kiusaamistapaukset ulottuvat myös vapaa-ajalle ja sosiaalisen median. 

Aseman Lapset ry. kouluttaa Espoon kaupungin henkilöstöä katusovitteluun. Se on nuorisoystävällinen ja nopeaan reagointiin pyrkivä rikosten ja riitojen sovittelumenettely alaikäisiä osallisia sisältävissä asioissa. Erityisesti on koulutettu nuorisopalvelujen henkilöstöä. Aseman Lapset ry:ltä saadaan myös tarvittaessa konsultaatiota liittyen monimutkaisiin kiusaamis-/konfliktitilanteisiin.

Sivistystoimessa nyt seurataan olisiko Aseman Lapset ry.:n kehittämä K-0-toimintamalli sopiva malli silloin, kun on tarpeen ratkoa pitkittyneitä vakavia kiusaamistilanteita. K-0-toiminnalla ei ole tarkoitus korvata jo olemassa olevia toimintamalleja vaan vahvistaa niitä ja tuoda kouluihin aiempaa enemmän muun muassa nuorisotyön ja perhetyön osaamista. Helsingissä, Järvenpäässä, Lohjalla ja Rovaniemellä on erityiset K-0-työntekijät, jotka voivat tulla esim. koulun opiskeluhuollon avuksi.

Paljon on olemassa hyviä toimintamalleja ja -ohjelmia koulukiusaamisen ehkäisemiseksi, nyt tarvitsee huolehtia siitä, että kouluissa on riittävästi aikuisia ja aikaa lasten kohtaamiseen. Tulee myös muistaa, että vanhemmilla on vastuu lapsestaan, eikä sitä vastuuta pidä sivuuttaa.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini