Oikaisu erityisopetukseen liittyen

Share |

Torstai 17.6.2021 klo 22:43


Tänään hämmennystä on herättänyt Hesarin artikkeli, jossa toimittaja väittää, että erityisluokista luovutaan ja oppilaat siirretään osaksi muita opetusryhmiä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli asiaa maaliskuun lopussa. Olimme jo 9.12.2020 edellyttäneet, että erityisen tuen lähikoulupilotti tuodaan lautakunnalle asiapykälänä ja että asian valmistelussa kuullaan laajalti koulujen rehtoreita, opettajia, vanhempia ja oppilaita. Asia oli lautakunnalle valmisteltu ja siitä päätettiin maaliskuun lopussa. Totesimme, ettei väliarviointiraportin pohjalta ei ole mahdollista tehdä päätöstä lähikoulupilotin jatkosta tai laajentamisesta.
 
Esillä olevasta raportista jää uupumaan mm. seuraavat asiat:

-       riittävän laaja kuuleminen, otanta ja tulosten analysointi

-       johtopäätökset ja toimenpide-esitykset jatkon osalta

-       resurssointi pilottirahoituksen jälkeen

Lautakunta toteaa, että tutkimus tulisi ulottaa koskemaan myös niitä pienryhmäopetusta tarjoavia kouluja, jotka eivät ole pilotissa mukana.

Lisäksi lautakunta nosti esille, että koronatilanteesta aiheutunut oppimisvaje ja tuen tarve ovat lisääntyneet merkittävästi, eivätkä näin ollen puolla pienryhmäopetuksesta vähentämistä saatikka luopumista.

Lisäksi mahdollisen sote-uudistuksen myötä oppilashuollon siirtyminen maakuntaan tulee aiheuttamaan lisähaasteita lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Mikä kohta tässä päätöksessä on jäänyt epäselväksi vai onko niin, ettei lautakunnan päätöksiin tutustuminen kuulu nykypäivän hyviin journalistisiin tapoihin?


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini