Kuntavero säilyy nykytasolla ja Espoo-tarinassa oppiminen kärkitavoitteena

Share |

Tiistai 26.10.2021 klo 8:33


Espoon valtuusto kokousti eilen valtuustotalolla. Päätimme yksimielisesti säilyttää kuntaveron nykytasolla. Kerrankin valtuusto oli asiasta yksimielinen.

Käytin seuraavan puheenvuoron liittyen Espoo-tarinaan: Kiitos hyvän vuoropuhelun, Espoo-tarina on nykymuodossa kannatettava ja painopisteiden osalta muuttunut selkeästi siitä, mitä pohjaesitys oli.

”Espoo on oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki” on lisätty tavoitteeksi ja nostettu järjestyksessä ykköstavoitteeksi. Kiitos siitä! 

Tämä on tärkeää jo siitäkin syystä, että koulutus, kasvatus ja sivistys tulevat jäämään peruskunnan tehtäviksi sote-uudistuksen jälkeen. On selvää, että näiden tehtävien merkitys tulee selkeästi nostaa Espoo-tarinassa, joka myös ohjaa kehyksen ja taloussuunnitelman valmistelua.

Valtuuston on hyvä tiedostaa, että tavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittävät taloudelliset resurssit. Tilanne sivistystoimessa on haastava. Kasvun ja oppimisen lautakunta omassa lausunnossaan, koskien talousarviota, nosti esiin koronapandemian aiheuttaman mittavan oppimisvelan. Ainoastaan tämän vajeen purkaminen edellyttää merkittäviä lisäpanostuksia tulevina vuosina. Tämän lisäksi Espoo-tarinassa mainittuna oppimistulosten laatuvaatimukset, lisätunnit, erityinen tuki jne. eivät toteudu ilman riittävää taloudellista panostusta.

Valtuuston neuvottelutoimikunta on lisännyt pöytäkirjamerkinnän koskien lukioverkkosuunnitelman päivittämistä ja nostanut Leppävaaran ja Kiviruukin lukiot esiin. Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti lausunnossaan vuosien 2022-2031 investointiesityksen osalta, että opetustoimen virkamiehistö yhdessä tilapalveluiden kanssa huolehtii siitä, että Kiviruukin lukio lisätään investointiohjelmaan ja kaavoituksessa varataan lukiolle y-tontti, kuten lautakunta on jo vuosi sitten edellyttänyt. Näin ollen pöytäkirjamerkintä on lautakunnan kannan mukainen.  

Nostaisin vielä erittäin hyvänä tavoitteena, että Espoo on kansainvälisesti vetovoimainen yrittäjyys- ja innovaatiopääkaupunki. Jonkin verran tarinaan onkin lisätty konkreettisia esityksiä, miten tavoite tullaan saavuttamaan. Erityisesti poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Toivon, että jatkossa kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä mm. yrittäjäjärjestöjen kanssa, jotka tuntevat toimintakentän ja haasteet

Lopuksi vielä pidän hyvänä pöytäkirjamerkintänä, että Espoo edellyttää, että HSL käynnistää toimenpiteet, joilla Kehä3:n sisäinen Espoo siirretään A-B vyöhykkeeseen. Nykyinen vyöhykejako asettaa läntisen Espoon hyvin eriarvoiseen asemaan mm. Matinkylän ja Tapiolan suuralueiden kanssa. Lisäksi vyöhykejako ei kannusta joukkoliikenteellä matkustamiseen.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti toivomukseni, että vammaisia kuullaan Espoo-tarinan linjauksia toteutettaessa. Tämä toivomus syntyi keskusteltuani näkövammaisen rouvan kanssa ennen kokouksen alkua.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini