HUS valtuuston talousarviokokous

Share |

Torstai 16.12.2021 klo 11:25


Husin valtuusto hyväksyi esityksen ensi vuoden talousarvioksi. Ohessa Kokoomus ryhmän puheenjohtajana pitämäni ryhmäpuheenvuoro

Hyvät HUS:n valtuutetut olemme päättämässä Husin ensi vuoden talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosiksi 2022-24 tilanteessa, jossa moni asia on avoimena. Sote-/ hyvinvointialuemuutosta ei ole huomioitu valmistelussa, koska perussopimusta ei ole päätetty, eikä rahanjaon perusteistakaan ole vielä tietoa. Lisäksi covid-19 epidemiatilanne aiheuttaa sairaaloiden ylikuormitusta, hoitohenkilökunnan venymistä äärirajoille ja mittavaa hoito- ja palveluvelkaa, jonka paikkaamiseen kuluu vuosia.

Joudumme tekemään päätöksiä hyvin poikkeuksellisessa ja epävarmassa ajassa. Uudenmaan tilanne on monin tavoin haasteellinen niin HUS:lle kuin jäsenkunnille. Väestön kasvun ja ikääntymisen aiheuttamat palvelutarpeet lisääntyvät, taloudelliset resurssit heikkenevät ja sote-valmistelu sekä siihen liittyvät linjaukset ovat hyvin keskeneräisiä.

Hyvät valtuutetut kokoomusryhmän huoli kohdistuu hoitohenkilökunnan jaksamiseen, saatavuuteen ja työn mielekkyyteen. Pidämme tärkeänä henkilöstön osaamista ja jaksamista, osallistamista oman työnsä kehittämiseen sekä kannustamista työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Henkilöstölle annettava 400 euron liikunta- ja kulttuuriseteli, työterveyshuollon palveluiden lisääminen sekä rahalliseen palkitsemiseen osoitetut 20 miljoonaa euroa, sisältyvät talousarvoesitykseen. Henkilöstöpula on todellinen ja hoitohenkilökunnan rekrytointi erittäin haasteellista. Husin työnantajakuva on viime päivinä saanut negatiivista julkisuutta palkitsemiseen liittyvän uutisoinnin myötä. Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää tärkeänä oikeudenmukaista palkitsemisjärjestelmää sekä selkeää ja avointa viestintää.

Vuosien 2022-2025 investoinneista merkittävin osa kohdistuu Siltasairaalan, Tammisairaalan ja Jorvin uuden vuodeosastorakennuksen toteuttamiseen. Pohjoismaiden investointipankin (NIB) mahdollinen osallistuminen Jorvin vuodeosaston uudisrakennuksen osittaiseen rahoittamiseen on mielestäni toivottavaa, mutta Jorvin hankkeen eteneminen ei voi olla kyseisestä rahoituspäätöksestä kiinni.

Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää erittäin tärkeänä tuottavuuden parantamista ja sen saavuttamiseksi etävastaanottojen määrän kasvattamista, hoitoprosessien sujuvoittamista ja toiminnan kehittämistä niin hoito kuin tukitoimissa. On myös perusteltua luopua tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta ja siten karsia niistä aiheutuvia ylläpitokuluja.

Myös esitetty menettely nollatulostavoitteen saavuttamiseksi on perusteltua.

Vaikka meistä suuri osa, minä mukaan lukien, ei ole suhtautunut myönteisesti sote-uudistukseen, on toimittava lain edellyttämällä tavalla ja pystyttävä sopeutumaan muuttuvaan tilanteeseen.

HUSin rooli maan johtavana erikoissairaanhoidon palveluja tarjoavana yliopistosairaalana tulee entisestään korostumaan suunnan viitoittajana. Keskeistä on yhtenäisten prosessien ja hoitoketjujen luominen yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sote-kumppaneiden kanssa. Tiivis yhteistyö, potilaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, hoitotulosten aktiivinen seuraaminen sekä kokonaistuottavuuden kehittäminen nousevat keskisiksi teemoiksi. Unohtamatta tutkimus-, kehitys- ja opetustyötä.

Alueellisesti erikoissairaanhoidon palveluja tulee jatkossakin olla riittävän kattavasti.

HUSilla tulee olemaan entistä merkittävämpi rooli ERVA-alueella. Moni hyvinvointialueista on hyvin pieni ja tulee tukeutumaan yhä tiiviimmin HUSin palvelutarjontaan. Iso organisaatio on suuren muutoksen edessä, jossa meiltä jokaiselta husilaiselta odotetaan kykyä reagoida nopeasti ja joustavasti yllättäviinkin tilanteisiin.

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta & rauhallista Joulua!

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini