Hyvinvointisuunnitelma valtuustossa 21.3.

Share |

Tiistai 22.3.2022 klo 9:42


Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtajana keskityn lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaosioon.

Ohjelman tavoitteet ovat kannatettavia:

osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen,

harrastusmahdollisuuksien luominen 

vanhemmuuden tukeminen,

vieraskielisten lasten, nuorten ja perheiden tarpeiden tunnistaminen

lapsiperheköyhyyden ehkäiseminen,

mutta tässä yhteydessä nostan erityisesti: 

mielen hyvinvointiin keskittymisen

turvallisen elinympäristön luomisen sekä syrjäytymisen ehkäisyn.

Lautakunnalle on tärkeää kuulla kohderyhmää, kun kehitetään palveluja nuorten tarpeisiin. Lukiessa nuorisovaltuuston antamaa lausuntoa, nousee sieltä esiin käytännönläheisiä, vaikuttavia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuehdotuksia, kuten

 

-          Matalan kynnyksen kustannustehokas harrastaminen

-          vanhemmuuden tukeminen ja säännölliset vanhempainillat. Mikään ei voi korvata lapsen elämässä puuttuvaa vanhempaa

-          vieraskielisten lasten suomenkielen vahvistaminen

-          nuoret myös pitävät tärkeänä, että kiusaamiseen puututaan tehokkaammin. Kiusaajan tulee vaihtaa koulua ei kiusatun!

Hyvät valtuutetut erityisen suuri huoli kohdistuu nuorten mielenterveyden tilaan ja riittävien mielenterveyspalveluiden turvaamiseen. Tärkeintä on näiden palveluiden saatavuuden varmistaminen nopeasti, lähellä ja matalalla kynnyksellä.

Viime vuoden kouluterveyskyselyn tulokset olivat hälyttävät. Elämäänsä tyytyväisten nuorten osuus on laskenut. Jopa 24 prosenttia tytöistä tuntee itsensä yksinäiseksi ja yli 30 prosenttia kokee ahdistuneisuutta. Turvallisuuden tunne on heikentynyt. Syrjintää, seksuaalista häirintää ja henkistä väkivaltaa kokee yhä useampi nuori. Opettajana huomaan, että moni nuori kokee yksin pärjäämisen paineita ja pelkoa tulevaisuudesta.

Nuoren elämässä kuluneet koronavuodet ovat olleet pitkät. Koronarajoituksista on luovuttu ja on palattu ns. normaaliin arkeen. Nyt aivan toisenlainen ”pelko” synkistää mielet – sota, joka eri kanavien välityksellä on tullut osaksi meidän jokaisen elämää 24.helmikuusta lähtien. Hyvät valtuutetut vaikka taloustilanne tulee olemaan todella vaikea, meidän on panostettava lasten ja nuorten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Hienoa, että tämän hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman myötä käynnistyy keskustelu keinoista pureutua ongelmiin hyvissä ajoin ennen budjettineuvotteluja.

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini