Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto hyväksyi HUS-yhtymän perussopimuksen ja toivomukseni TKKIO-rahoituksesta

Share |

Tiistai 19.4.2022 klo 19:34


Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto hyväksyi illan kokouksessaan HUS-yhtymän perussopimuksen. Toivomusesitykseni TKKIO-rahoituksesta hyväksyttiin yksimielisesti.

Tutkimus, kehitys, koulutus, innovaatio ja opetus (TKKIO) ovat yksi yliopistosairaalan keskeisistä perustehtävistä. Valtuusto toivoo, että TKKIO–rahoitus turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen muuttuessa niin, että rahoitus tulee suoraan HUSille valtiolta erillisrahoituksena. 

Opetus ja tutkimus aiheuttavat yliopistosairaalalle ylimääräisiä kustannuksia monella eri mekanismilla. Kustannuksia aiheutuu esimerkiksi tiloista ja henkilöstöstä sekä tukipalvelujen suuremmasta tarpeesta. Valtio on korvannut yliopistosairaaloille opetuksesta ja tutkimuksesta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia vuosi vuodelta vähemmän. 2010-luvulla lasku on ollut merkittävää. Tutkintokorvaukset per valmistuva lääkäri ovat laskeneet 30%:lla ja tutkimuskorvaukset jopa 40%.

Kuitenkin TKKIO:n hyödyt ovat ilmeiset:

Tutkimuksen, kehityksen ja innovaation hyödyt ovat nähtävissä elinkeinopoliittisesti hyvin laajasti, mm. terveysteknologian ja lääketeollisuuden alalla korkealaatuisen potilashoidon lisäksi. Tutkimustoiminnasta saatavan viimeisimmän lääketieteellisen tiedon jalkauttaminen koko sote-alan henkilöstölle lisää potilaiden saaman hoidon vaikuttavuutta, potilasturvallisuutta ja säästää pitkällä aikajänteellä hoidon kustannuksia.

Opetuksen ja koulutuksen kautta ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus paranee sekä perus- että jatkokoulutettavien osalta. On ensiarvoisen tärkeää turvata henkilöstön tietotaidon edistäminen ja pitäminen ajan tasalla.

HUSissa TKKIO–toimintojen kulut ovat vuositasolla 300 milj. euroa, johon valtion rahoitusta saadaan

nykyisin n. 43 milj. euroa. Erotuksen maksavat kunnat palvelujen hinnoissa. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että valtio osoittaa HUSille erillisrahoituksen TKKIO-toimintojen kustannuksiin. Mikäli valtio ei kanna sille kuuluvaa vastuuta, tulee TKKIO-toimet hyvinvointialueiden rahoitettavaksi.

Panostus tutkimukseen, kehitykseen, koulutukseen sekä innovaatio ja opetus-tehtäviin on nähtävä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin keskeisenä investointina korkeatasoisen terveydenhuollon varmistamiseksi. HUS on maailmanlaajuisesti arvostettu yliopistosairaala. Sellaisena sen tulee olla jatkossakin.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini