Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kick-off

Share |

Keskiviikko 27.4.2022 klo 20:13


Tämä ilta- ja iltapäivä tuli vietettyä kehittämisen parissa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kick-off herätti huomion, miten paljon hyviä asioita tehdään muun muassa nuorten osallistamisessa palaute- ja aloitekanavan kautta, mutta nuoret eivät tiedä sen olemassaolosta. Markkinoinnissa ja viestinnässä on parantamisen varaa. Illalla lautakunnan iltakoulussa kävimme läpi opetustoimen suunnitelmia erityisopetuksen kehittämiseksi. Iso muutos tulee tapahtumaan siinä, että rehtoreille annetaan jatkossa valta erityisopetuksen päätöksenteossa ja opettajat otetaan osaksi kehittämistyötä. Tämä tulee olemaan iso harppaus lautakunnan toivomaan suuntaan.

Ohessa vielä puheenvuoroni lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 Kickoff-tilaisuudessa:

Hyvät ystävät, olemme tänään käynnistämässä yhtä kaupungin tärkeimmistä suunnitelmista, jonka merkitys ulottuu kauaksi tulevaisuuteen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 ohjaa niitä toimia, joilla vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvä ja turvallinen arki. Ajankohta hyvinvointityölle ei voisi olla sopivampi. Mitä turvattomampi maailma, sitä tärkeämmäksi nousee vakaa ja tuttu arki, välittävät aikuiset ja turvallinen kasvuympäristö.

Lasten ja nuorten on luotettava siihen, että vaikka sairaudet, sodat ja vaikkapa taloudelliset rakenteet huojuvat, heistä välitetään, heitä arvostetaan ja heidän kasvuaan aikuisuuteen tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Varmistamalla hyvän, turvallisen ja kannustavan kasvupohjan lapsillemme ja nuorillemme, jätämme testamentin, jolla maamme tulevaisuus jää mahdollisimman hyviin käsiin.

Opettajana toisella asteella kohtaan nuorten huolet, pelot ja moninaiset ongelmat hyvin läheltä. Omassa nuoruudessani oli omat haasteensa ja kasvukivut, mutta tänä päivänä elämme hyvin erilaisessa maailmassa.  Tänä päivänä pelko on enemmän läsnä. Ei ole rauhaa kasvaa ja kehittyä omaksi persoonaksi vaan ulkoa käsin vaikutetaan arvoihin, ulkonäköön, persoonaan jne. Onko kovinkaan suuri ihme, että niin moni lapsi ja nuori tarvitsee mielenterveyspalveluita, jos tuntee pyörivänsä jatkuvasti käynnissä olevassa tehosekoittimessa?

Aluevaalien jälkeen eräs opiskelijoistani onnitteli valinnastani ja pyysi, että vaikutan nuorten mielenterveyspalveluiden saantiin. On tärkeää, että nuori lapset ja nuoret saavat palvelut nopeasti, läheltä ja matalalla kynnyksellä. Mielestäni palvelut on saatava yhdeltä luukulta, yhdellä yhteydenotolla siten, että ongelmaan tartutaan heti. Palveluiden jatkuvuus nivelvaiheissa (eli siirryttäessä kouluasteelta toiselle) tulee varmistaa nykyistä huomattavasti paremmin. Turhan hallinnollisen työn vähentäminen, yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken ja palvelun laadun parantaminen – siinä mielestäni lähtökohta kehittämistyölle.

Arjen tekijät ovat oleellinen osa oman työnsä kehittämistä. Myönteistä muutosta ja pysyvyyttä saadaan aikaan hyvällä kenttätuntemuksella ja sitoutumisella, eikä se synny ilman tekijöitä. Rakenteet tulee luoda sellaiseksi, että ne tukevat myönteistä kehitystä. Olenkin erittäin iloinen siitä, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on hyödynnetty lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä ja ideoita suunnitelman tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Nostaisin vielä painokkaammin esiin heidän roolinsa.

Hyvät kuulijat vielä korostaisin yhteisöllisyyden merkitystä. Omassa työssäni huomaan kuinka moni nuori pitää tärkeänä kuulua ryhmään - olla osa omaa porukkaa. Viime vuosien isoissa toisen asteen koulutuksen muutoksissa on ehkä liiaksi korostettu yksilöllistä etenemistä opinnoissa mahdollisimman nopealla aikataululla. Kuitenkin ehkä suurimmalle osalle nuorista yksi veto- ja pitovoima opinnoissa, ovat kaverit, yhteisö ja turvallinen tuttu ympäristö. Tärkeää on myös viettää vapaa-aikaa kavereiden kanssa, saada harrastaa, jakaa ajatuksia myös koulun ulkopuolella ja voida vaikuttaa oman toimintaympäristön päätöksiin ja myös opetella ottamaan vastuuta.

Hyvät seminaarin osanottajat, toteaisin, että sote-uudistuksen myötä kasvun ja oppimisen toimiala on merkittävin palveluiden järjestäjä. Espoo maan toiseksi suurimpana kaupunkina kantaa myös suuren vastuun erilaisista muutoksista, joita valtiovalta taholta kohdistuu meihin ilman riittävää rahoitusta muutosten läpiviemiseksi.  On kohtuutonta, että siellä missä haasteet ovat suurimmat, siellä taloudelliset mahdollisuudet ovat pienimmät. Tässä yhteydessä viittaan muun muassa varhaisen tuen ja eritysopetuksen tarpeeseen. 

Lopuksi haluan kiittää teitä jokaista, jotka työskentelette lasten ja nuorten parissa valoisamman tulevaisuuden puolesta. Oikein antoisaa työskentelypäivää meille kaikille niin tärkeän teeman parissa.

 

 

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini