Tapahtumarikas viikko

Perjantai 16.11.2018 klo 23:02

Tapahtumarikas työviikko takana ja se päättyi mieluisasti OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen (EKPY) yhteistyöiltaan Villa Pentryyn. Vapaamuotoisen ja avoimen keskustelun merkittävin huoli kohdistui budjettineuvotteluihin ja luonnollisesti lähinnä opetukseen esitettäviin säästöesityksiin. Lisäksi keskustelimme opetuksen kehittämisestä, yhä heterogeenisimmista opetusryhmistä, tilaongelmista sekä tietysti päivän uutisesta, että Espoossa vaihtuu sivistystoimenjohtaja. Aulis Pitkälä siirtyy eläkkeelle joulukuun alussa.

Maanantaina HUSin hallituksessa käsittelimme esitystä vuoden 2019 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2019-2021. Lisäysesitykseni, että Jorvin uudisrakennushanketta aikaistetaan Investointiohjelmassa vuosille 2019-2021 (K-tornien tilalle), hyväksyttiin yksimielisesti. Jorvin sairaalasta tulee koko läntistä Uuttamaata palveleva päivystyssairaala. Sen kehittäminen tulee olla lähivuosina yksi keskeisimmistä HYKS:n alueen kohteista. Sairaalan peruskorjaus ja uudisrakennus saadaan etenemään, sen sijaan apteekkia vielä odotellaan…

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa hyväksyimme suomenkielisen opetustoimen arviointiraportin 2018. Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Espoolaisoppilasta suurin osa voi hyvin ja tulee kouluun mielellään. Tila- ja sisäilmaongelmiin vastataan Koulut kuntoon -hankkeella. Siihen liittyen saamme PPP- hankkeina toteutettavina Nauriskasken koulun, Pohjois-Tapiolan koulun, Kuitinmäen alakoulun, Perkkaan koulun ja nuorisotilan sekä Perkkaan päiväkodin ja asukaspuiston sekä Nöykkiönniityn päiväkodin. Leppävaaran lukion tilojen kunnosta ja eri ratkaisuvaihtoehdoista raportoidaan lautakuntaa säännöllisesti.

Vanhemmilta on tullut paljon viestejä liittyen englanninkielisen opetuksen lisäystarpeeseen. Haluamme tarkastella tarvetta kokonaisuutena ja siitä syystä emme tässä vaiheessa Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntana ottaneet kantaa New Nordic School Oy:n opetuksen järjestämislupahakemukseen. Lautakunnalle tuodaan selvitys englanninkielisen opetuksen lisäystarpeesta ja toteutusvaihtoehdoista vuoden 2018 loppuun mennessä.

At this stage the Education and Early Education Committee of Espoo will not comment on the petition of authorizing teaching at New Nordic School Oy. The board will be informed of the need for additional English language teaching and possible implementation options by the end of 2018.

Tänä vuonna olimme etuoikeutettuja saadessamme juhlistaa vuosittain järjestettäviä Ahtisaari-päiviä. Päivien tavoitteena on lisätä tietoa konfliktinratkaisusta, rauhanvälityksestä ja sovinnon merkityksestä – olipa kyse sitten kansainvälisestä konfliktista tai vaikka riidasta koulun pihalla. Dipolin avoimeen yleisötilaisuuteen olisin toivonut nuoria kuulijoita. Miksi ihmeessä nämä tilaisuudet aina suunnataan vain tietylle kohderyhmälle?  

Vaikka paljon hyvää mahtui viikkoon niin kyllä yksi asia jäi isona menetyksenä mieleen, yhteistyö me-säätiön kanssa päättyi - surullista.

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Lapsiperheystävällisempää politiikkaa

Keskiviikko 14.11.2018

Erkka Railo (LV0311) kirjoitti artikkelissaan ”Vauvat loppuvat” huolesta, että suomalaisia syntyy vähemmän kuin sataan vuoteen. Jopa kasvavalla Uudellamaalla synnytysten kokonaismäärä jatkaa laskua. Tämän vuoden aikana HUS:n synnytysten määrä on laskenut 4% viime vuoteen verrattuna.

Jaan Railon kanssa huolen, ettei ongelma ole siinä, että ihmiset eivät sinänsä haluaisi lapsia, vaan siinä, että lapsia on hankala yhdistää muuhun elämään tai muuta elämää lapsiin. Nuoret aikuiset kokevat liian haasteellisena lasten yhdistämisen epävarmaan elämäntilanteeseen. Opintoaikojen venyminen, työelämän turbulenssi, elämisen kalleus, asuntojen hintataso jne. luovat epävarmuutta elämään. Lasten yhdistäminen nuoren aikuisen elämään on tänä päivänä haasteellista. Kun vielä tiedossa on, että joka toinen avioliitoista päätyy eroon, ei ole ihme, että riskikynnys lasten hankkimiseen kasvaa.

Suomessa kulttuurin on muuttuva lapsiystävällisemmäksi ja kaikki keinot nuorten lapsiperheiden aseman parantamiseksi on otettava käyttöön, jotta nuoret rohkaistuvat hankkimaan lapsia. Espoo-lisään esitettävät leikkaukset, opetukseen kohdistettavat säästöt tai asuntopolitiikan linjaukset keskittyen mini-asuntotuotannon kasvattamiseen eivät millään tavalla rohkaise lapsiperhemyönteisempään kehitykseen.

Korkea elintaso vaatii, että ihmiset panostavat työhönsä, mutta mahdollisuus valita lasten hoitaminen kotona pitää olla mahdollista ilman riskiä, että putoaa työelämästä tai joutuu kantamaan merkittävän taloudellisen vastuun menettämällä eläke-etuuden vuosilta, jolloin vanhempana hoitaa lapsia kotona. Lapsiperheissä yhteisverotus, vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta tehtävä vähennysoikeus verotuksessa ja avioerotilanteissa molempien vanhempien yhteisvastuu lapsista, tukevat lapsiystävällisemmän politiikan aikaansaamista.

Mikäli syntyvyyden osuus halutaan saada kasvuun, tulee lapsiperheiden valintoja tukea ja mahdollistaa lasten hankkiminen myös nuorena, jolloin lasten saaminen on biologisesti todennäköisintä.

Marika Niemi (kok)

Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pj.

HUS:n hallituksen jäsen

Kommentoi kirjoitusta.

Koulutus on kestävä sijoitus

Torstai 1.11.2018 klo 20:52

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ensi vuodelle 2019 pitää sisällään panostuksia investointeihin. Koulut kuntoon -linjaus nostaa investointitasoa, mutta myös Länsimetro kasvattaa koko konsernin lainakantaa 4,8 miljardiin euroon, mikä on lähes 16 000 euroon/asukas vuoteen 2023 mennessä. Talouden tasapainottaminen edellyttää menojen kasvun taittamista ja tilojen tehokkaampaa käyttöä. Tilojen yhteiskäyttöä on järkevää lisätä muun muassa digitalisaatiota hyödyntämällä. Erityisesti lukiotilojen osalta yhteiskäyttö on järkevää. Viime päivinä otsikoihin päätyneen Leppävaaran heikkokuntoisten lukiotilojen osalta on perusteltua hakea tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia esimerkiksi Laurean ja Metropolian kanssa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta painotti budjettikäsittelyn aikana, että koulu- ja päiväkotitilojen osalta on syytä tehdä vaihtoehtotarkastelua eri toteutustavoista ja niiden kustannusvaikutuksista. Tyyppikoulu ja koulu palveluna -mallin tulee olla lisävaihtoehtoina, jotta investointiohjelmaan voidaan sisällyttää mahdollisimman monta koulu-, päiväkoti-, uudisrakennus- ja peruskorjauskohdetta. Lisäksi yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta tulee kasvattaa lisäämällä Y-tontteja yksityisten päiväkotien käyttöön.

Lautakunta tukee monipuolisen varhaiskasvatuksen toteuttamista Espoossa. Tämä tarkoittaa, ettei Espoo-lisän suuruuteen tule kohdistaa heikennyksiä ja yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta kasvatetaan ottamalla käyttöön palveluseteli vaiheittain vuoden 2019 aikana. Lautakunnan budjettikäsittelyn jälkeen, Espoo on päättänyt nostaa varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja. Tämä vääjäämättä asettaa korotuspaineen yksityisen hoidon tuen kuntalisään. Yksityisen hoidon tukea tulee nostaa vastaamaan palkankorotusta, koska yksityisissä päiväkodeissa opettajien palkkoihin tulee vastaavasti korotuspaine. Palveluntuottajat eivät voi nostaa varhaiskasvatusmaksuja menolisäyksen kattamiseksi. Ei etenkään tilanteessa, jossa kunnan omissa päiväkodeissa maksuja pienennetään tai jopa poistetaan.

Kaupunginjohtajan esityksessä kohdennetaan yli 10 miljoonan euron säästöt opetukseen. Kasvavassa ja yhä kansainvälisemmässä kaupungissa opetukseen kohdistettavat säästöt eivät voi olla missään tapauksessa perusteltuja. Kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaiden osuus kasvaa. Yli 18 % lapsista ja nuorista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Oman äidinkielentunteja annetaan 40 kielessä ja opetusta seitsemässä eri katsomusaineessa. Opetusryhmät ovat yhä heterogeenisempia ja opetuksellisesti vaativampia kuin aikaisemmin. Ryhmäkokojen kasvattaminen tekee opetustyöstä entistä haasteellisempaa ja supistaa yksilöllisen ohjaamisen mahdollisuuksia. Opettajan kasvatuksellista ja pedagogista läsnäoloa ei voi korvata koneilla.

Säästöjä tulee hakea tilojen yhteiskäyttöä lisäämällä, hallintoa karsimalla sekä hankintamenettelyä tehostamalla. Sitä vastoin opetuksesta ei tule leikata. Suomen kehityksen kannalta on kestävää panostaa lapsiin ja nuoriin.

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: koulustus, varhaiskasvatus, Espoon talousarvio 2019, Espoo lisä, yksityisen hoidon tuki, kuntalisä

Johtaminen näkyy koulun arjessa

Tiistai 2.10.2018 klo 10:49

Kaupunginhallitus päätti eilisessä kokouksessaan hylätä esityksen Saunalahden rehtorin irtisanomisesta, koska irtisanomiskynnys ei ylittynyt. Päätös, yhteydenotot koulun sisältä ja vanhemmilta sekä asian saama laaja julkinen huomio, vääjäämättä nostavat kysymyksen ”Miten johtamista Espoossa tulisi kehittää?” Miten saadaan Espoon arvot aidosti jalkautettua arkeen, jotta jokainen kaupungin työntekijä toimii niiden pohjalta? Ylevät tavoitteet ovat pelkkää sanahelinää, mikäli ne eivät aidosti ohjaa toimintaa. Espoo-tarinassa olemme sitoutuneet siihen, että:

  • Johtaminen ja esimiestyö perustuvat myönteiseen, ihmisiin luottavaan ihmiskäsitykseen. Työyhteisömme ovat tunnettuja arvostavasta vuorovaikutuksesta sekä hyvinvoivan henkilöstön osaamisesta ja sitoutumisesta. Kannustavalla ja vastuullisella johtamisella ylläpidämme edellytyksiä toimintamme asukas- ja asiakaslähtöisyydelle samalla varmistaen, että arki sujuu.
  • Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti.
  • Espoossa on avoin ja toimiva päätöksenteko. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden keskinäinen luottamus sekä verkostoissa toimiminen ja yhteistyö edistävät Espoon tavoitteiden saavuttamista.
  • Valtuustokauden tavoitteina ovat mm. seuraavat:

- Espoon oppimistulokset ovat Suomen parhaat.

- Espoossa jokainen vanhempi voi luottaa, että lähikoulusta saa laadukasta opetusta.

- Lähikouluperiaatteesta pidetään kiinni.

- Espoon palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.

  • Toimenpiteissä valtuusto korostaa mm. että tuetaan kouluyhteisöjen keinoja yhteenkuuluvuuden, osallisuuden ja sosiaalisten taitojen sekä motivaation edistämiseksi.

Pieni kansa pärjää vain ja ainoastaan osaavilla tekijöillä. Yhteisenä tehtävänämme on luoda mahdollisimman hedelmällinen alusta espoolaisen osaamisen kasvulle. Vastuu on iso, mutta niin on palkintokin. Kun varmistamme parhaat mahdolliset lähtökohdat lasten ja nuorten elämälle, voimme olla tyytyväisiä tekemäämme työhön.

Poliittisen päätöksenteon tehtävänä on varmistaa mahdollisimman hyvät puitteet tämän työn tekemiselle. Laadukas opetus ei synny itsestään, ja aina on varaa parantaa. Kannustava ja onnistumista tukeva johtaminen näkyy koulun arjessa.

Kaiken kaikkiaan niin opetuksessa kuin muussakin julkisin varoin rahoitetuissa palveluissa tulee keskittyä ydintoimintaan ja sen kehittämiseen yhteistyössä alansa parhaiden asiantuntijoiden eli tekijöiden kanssa. Hyvä johtajuus antaa tilaa ja mahdollisuudet kehittämiselle.

Saunalahden koulun tapaus osoitti, että johtamiskulttuuria on kehitettävä kaikilla tasoilla entistä avoimemmaksi, kannustavammaksi ja luottamusta synnyttävämmäksi.

Kommentoi kirjoitusta.

Päätöksiä ja aplodeja

Keskiviikko 22.8.2018 klo 22:30

Tämän iltainen kokous oli tehokas startti syksyyn. Budjettineuvotteluja silmällä pitäen on hyvä tiedostaa, että varhaiskasvatus- ja opetustoimi jatkaa kasvuaan. Suomenkielisen opetuksen oppilasmäärä jatkaa kasvuaan. 1.8.2018 tilanteen mukaan perusopetuksessa on 28 800 oppilasta eli edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kasvua on 800 oppilasta. Oppilaat sijoittuvat nykyisiin koulutiloihin eikä uusia koulutiloja valmistu syksyksi. Tilankäyttö tehostuu näin 3 %. Tilapäisissä ja väistötiloissa opiskelee lukuvuonna 2018-2019 yhteensä 3400 oppilasta ja opiskelijaa. Kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaiden osuus kasvaa edelleen vuosittain noin 10% ja on nyt 5200 oppilasta ja opiskelijaa. Valmistavassa opetuksessa on 530 oppilasta, mutta määrä kasvaa koulun alun aikaan viikoittain. Kaikkiaan yli 18 % lapsista ja nuorista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Oman äidinkielentunteja annetaan 40 kielessä ja opetusta 7 eri katsomusaineessa.

Lautakunta myös hyväksyi lausunnon Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2019-2030. Esityksestäni lautakunta lisäsi lausuntoon, että tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesitys on riittämätön. Lautakunta edellyttää tilojen osalta vaihtoehtotarkastelua eri toteutustavoista ja niiden kustannusvaikutuksista. Tyyppikoulumalliratkaisujen ja koulu palveluna -mallin tulee olla lisävaihtoehtoina, jotta investointiohjelmaan voidaan sisällyttää mahdollisimman monta koulu-, päiväkoti-, uudisrakennus- ja peruskorjauskohdetta. Lisäksi lautakunta toisti viime kevään hankelistansa.

Lisäksi lautakunta esitti toivomuksen, että Y-tontteja tulee olla riittävästi tarjolla mm. päiväkotien käyttöön.

Kielikylpyopetuksen englanninkielen opetuksen osuus ja Espoon tulkinta opetushallituksen linjauksiin on herättänyt kritiikkiä vanhempien keskuudessa. Pyysimme, että lautakunnalle  tuodaan selvitys kielikylpyopetuksen englanninkielen opetuksesta ja opetustuntien lisäämisestä tuntikehykseen. Lautakunta pyytää myös opetushallituksen virallista kantaa Espoon kielikylpyopetuksen englanninkielen osuuden tulkintaan. Lisäksi lautakunta pyytää vertailua Vantaan ja Helsingin linjoihin asiassa.

Bugman´s Best NY -firman toimitusjohtaja Toivo Hursti, nuorisovaltuuston edustaja lautakunnassa sai meiltä kaikilta raikuvat aplodit. Yritys on palkittu Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelman parhaana toisen asteen NY-yrityksenä. Kesällä yhtiö voitti lukiolaisten kansainvälisen Genius Olympiad -kilpailun New Yorkissa ja sijoittui kolmanneksi NY-yritysten EM-kilpailuissa Serbiassa. YES! Nuorissa yrittäjissä on draivia.

Kommentoi kirjoitusta.

Syyskauden avaus

Tiistai 21.8.2018 klo 7:56

Syyskauden avaus

Syksyn ensimmäinen valtuusto kävi kiivaan keskustelun Länsimetron ja sen liityntälinjaston aiheuttamista ongelmista. Matka-aikojen pidentyminen oli tiedossa jo metropäätöstä tehtäessä, toisin kuin useiden valtuutettujen puheista voisi päätellä. Nyt kuitenkin on etsittävä ratkaisuja – ratkaisuja, jotka ovat taloudellisia, toiminnallisesti järkeviä ja asiakaslähtöisiä. Valtuusto hyväksyi toivomukseni siitä, että selvitetään uusia mahdollisuuksia järjestää koululaisten koulumatkoja joukkoliikenteellä käyttämällä hyväksi palvelulinjatyyppisiä kutsuohjattuja tai muita uusia ratkaisuja. Ratkaisu voisi olla osa myös ruuhka-ajan työmatkaliikennettä esimerkiksi Nöykkiö-Latokaski-Kattilalaakso-Tillinmäki -alueella. Vastaavan kaltaisia alueita Espoossa riittää useita ja toivoisinkin valtuutetuilta luovempia ratkaisuehdotuksia kuin lisämiljoonat tyhjästä pussista.

Lisäksi listalla oli minun ja Elias Erämajan tekemä valtuustoaloite liittyen Jorvin maankäytön suunnitteluun. Yleiskaavoituksen yhteydessä on syytä varautua Jorvin täydennysrakentamiseen. Jorvin alue tulee olemaan jatkossa entistä merkittävämpi koko läntistä Uuttamaata palveleva sairaala-alue. Jo pelkästään työvoiman saatavuuden kannalta on tärkeää saada alueelle monipuolista asuntotuotantoa.

Kommentoi kirjoitusta.

Päätöksillä on seuraukset

Tiistai 14.8.2018 klo 21:43

Päätöksillä on seuraukset

Vaalit lähestyvät hyvää vauhtia. Sen huomaa erityisesti siitä, että poliitikot lupaavat ummet ja lammet äänien kalastelemiseksi. Hyvä esimerkki oli asukastilaisuus Latokaskessa, jossa aivan aiheellisesti heikot joukkoliikenneyhteydet olivat keskustelun ytimessä. Metron myötä heikentyneet joukkoliikenneyhteydet aiheuttavat harmia monen perheen arkeen. Niin myös oman perheeni. Kaupunginhallituksessa olemme yksimielisesti linjanneet, että suorat bussiyhteydet Kamppiin on saatava ainakin siihen asti kunnes metron jatko Kivenlahteen valmistuu. Asukkaille nämä linjat ovat ensiarvoisen tärkeitä, mutta kukaan poliitikoista ei ollut valmis kertomaan, mistä rahat linjoille osoitetaan. Sitä vastoin oltiin valmiita lupaamaan pysyviä päällekkäisiä joukkoliikennemuotoja ja lisämiljoonia, kunhan vaan saadaan yleisö tyytyväiseksi. Joku poliitikoista, taisipa olla kansanedustaja, lupasi Espoon luopuvan HSL:stä. Sinänsä harkitsemisen arvoista, mutta ei kertonut, miten jatkossa seudullisen joukkoliikenteen järjestäsi. Länsimetron hintalappu ylittää reippaasti 2 miljardia euroa!!! Kuinka paljon rahaa ollaan valmiita käyttämään joukkoliikenteeseen, kun samaan aikaan painitaan rapistuvien koulutilojen, opetuksen resurssien, vanhusten kotihoidon, terveydenhuollon haasteiden, teiden kunnossapidon jne. kanssa.

On turha ihmetellä, miten ihmeessä tämä maa on ajautunut näin surkeaan taloudelliseen tilaan. Päätöksillä on seuraukset.

Kommentoi kirjoitusta.

Lastentarhanopettajien työn arvostus tulee näkyä

Tiistai 12.6.2018 klo 8:15

Siitä, kun viimeksi toimin lautakunnan puheenjohtajana, on varhaiskasvatus kokenut suuria muutoksia. Päivähoito on muuttunut normipohjaiseksi suunnitelmalliseksi varhaiskasvatukseksi.  Varhaiskasvatuksessa korostuu pedagogiikan merkitys, osallisuus sekä toiminnan arviointi. Vasu-perusteet pohjautuvat varhaiskasvatuslakiin, joka määrittelee raamit kaikille yhtenäisen ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. Varhaiskasvatus on osa koulutusjärjestelmää ja edellyttää pedagogista osaamista. Työ on vaativaa ja sen vaativuutta on myös lisännyt se, että joka neljäs lapsi varhaiskasvatuksen piirissä on maahanmuuttajataustainen ja vieraskielisten osuus kasvaa. Näille lapsille varhaiskasvatuksella varhennettu koulupolku on erityisen tärkeää jo pelkästään suomen kielen oppimisen kannalta.

Poliittisilla linjauksilla on taloudellisia ja henkilöstöpoliittisia seurauksia. Yllätyksenä ei liene kenellekään tullut, ettei koulutettuja lastentarhanopettajia ole riittävästi vaikkakin yliopistot ovat nostamassa sisäänottomääriä. Palkkaus ei ole kannustava (kuten ei muuten monella muullakaan hoito-/kasvatusalalla), mutta eikö tämäkin kysymys olisi pitänyt nostaa esille ennen palkkasopimuskierrosta? Tässä vaiheessa itse toivon kaupunkikohtaisen järjestelyerän neuvotteluiden osalta myönteistä suhtautumista lastentarhanopettajien palkkaukseen.

Kilpailu osaavista tekijöistä pääkaupunkiseudulla on kova. Espoon ei kannata jäädä seuraamaan sivusta vaan osoittaa arvostuksensa koulutettuja ammattilaisia kohtaan niin taloudellisilla, koulutuksellisilla, työolosuhteellisilla kuin työnjohdollisilla keinoilla. 

Kaiken kaikkiaan kasvatustoiminnassa kuin muussakin julkisin varoin rahoitetussa toiminnassa tulisi keskittyä ydintoimintaan ja toiminnan kehittämiseen yhteistyössä alansa parhaiden asiantuntijoiden eli tekijöiden kanssa.

Kommentoi kirjoitusta.

Työ opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajana alkaa - JEE!

Maanantai 21.5.2018 klo 22:51

Valtuuston tämän illan päätöksellä aloitan Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajana.Olen erittäin iloinen uudesta tehtävästä. No aivan uusihan se ei ole, koska samaista lautakuntaa johdin vuosina 2008-2012.

Illan keskustelun pohjalta on odotettavissa entistä vilkkaampaa keskustelua erityisesti koulutilojen osalta. Muutamia huomioita tämän illan koulutilakysymyksiin liittyen:
- Olarin lukion luonteva sijoituspaikka on Otaniemi, jotta yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa on nykyistä tiiviimpää. Myös Pohjois-Tapiolan lukio on järkevää sijoittaa Otaniemeen.
- Matinkylän lukion sijoituspaikan osalta olisin jättänyt mielelläni eri sijoitusvaihtoehdot avoimeksi. Selvää on, että Matinkylän lukion tilat tulee olla käytössä vuonna 2022, mutta Tynnyripuisto, kauppakeskuksen kupeessa - onko se paras sijoituspaikka lukiolle? Minusta painopiste pitää olla mahdollisimman laajassa ja laadukkaassa opetustarjonnassa ei hulppeissa 45 miljoonaa euroa maksavissa tiloissa.
- Jupperin osalta olin varautunut esittämään toivomuksen, mutta puheenjohtaja katsoi, että toivomukset koskien Jupperin koulua ei sisälly otsikon alle. Jupperin koulu edellyttää pikaisia korjaustoimia ja akuutit korjaustoimet on aloitettava heti. Näitä vanhoja huonokuntoisia kouluja, joiden peruskorjausaste todennäköisesti on hyvin korkea, ei kannata korjata vaan järkevämpää on toteuttaa kokonaan uusi rakennus. Tämä myös Jupperin kohdalla.
- Tila- ja asuntojaoston varapuheenjohtajana olen huomannut, kuinka isojen haasteiden parissa tilapuolen virkamiehistö painii yrittäen löytää mahdollisimman fiksuja ratkaisuja mm. koulutilaongelmiin. Valtuutetuilta toivon rakentavampaa tapaa ratkoa tilaongelmia. Syyttely ja sättiminen, jota nyt monelta poliitikoilta lähinnä kuulee, ei oikein johda kuntalaisia parhaiten palvelevaan lopputulemaan.

Aamulla HUS:n hallituksessa Jorvin osalta saimme elinkeinopoliittisen selvityksen. Jorvi on profiloitu siinä läntisenä akuuttisairaalana.  Lisäksi HUS:n hallitus hyväksyi K-leikkausosaston (42 milj.) hankesuunnitelma (2019-23). Se on odotettu kehittämishanke ja merkityksellinen muun muassa laboratoriopalveluiden kasvun osalta.

Kommentoi kirjoitusta.

Länsimetro - ekoteko?

Tiistai 20.3.2018 klo 11:30

Ymmärrän hyvin espoolaisten metrokiukun ja vahvistan. Matka-ajat ovat pidentyneet ja matkustaminen… no ei ainakaan jouhevoitunut. HSL on myös päättänyt vyöhykerajoista. Korkeamman vyöhykemaksun piiriin tulevat kuulumaan juuri espoonlahtelaiset, joiden joukkoliikenneyhteydet ovat ehkä eniten hankaloituneet. Moni perhe on lisännyt yksityisautoilua entisestään. Varsinainen ekoteko tämä metro, eikö vain?

Kun etelä-Espoon joukkoliikenneratkaisusta päätimme aikoinaan, en kannattanut metroa tosin en kannattanut myöskään pikaraitiotietä. Miksi en? Siitä syystä, että infrakustannukset osoittautuivat niin merkittäviksi ja oli nähtävissä, että etelä-Espoo laajuudessaan on haasteellista saada riittävän kattavan raideverkoston piiriin. En myöskään pitänyt ajatuksesta, että kaupunkia rakennetaan järjettömän kalliin joukkoliikennevälineen ehdoilla. Bussi oli mielestäni hyvä silloin ja bussi on mielestäni hyvä nyt. Nyt kun metro tulee, se tulee toteuttaa käyttäjien ehdolla, asuinalueita kunnioittaen. Siitä syystä ei mielestäni ole järkevää olla toteuttamatta sisään-/uloskäyntejä. Niiden kautta matkustajien matka-aikaa lyhennetään sekä helpotetaan kulkemista metroon ja metrosta pois.

Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että jokaisen läntisen metroaseman yhteyteen tulee sijoittaa vetovoimaiset aluetta profiloivat hankkeet ja nämä hakkeet tulee olla käytössä, kun metro otetaan käyttöön. Esimerkiksi Kivenlahden teollisuusalueelle on tarkoitus kehittää business campus. Kun sitä suunnitellaan, tulee lähtökohtana olla eri toimijoita yhdistävä hanke, jossa tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys ovat keskiössä. Edellä mainittuihin seikkoihin liittyvä lisäysesitykseni hyväksyttiin eilen metron hanekesuunnitelman yhteydessä.

Tällä hetkellä Espoonlahden alueen rakentamisen painopiste on lähes yksinomaan asuntorakentamisessa. Alueelle kaivataan huomattavasti nykyistä enemmän palveluja ja työpaikkoja. Espoonlahdesta pitää saada vetovoimainen läntisen-Espoon keskus, joka palvelee myös kirkkonummelaisia.

Länsimetron ykkösvaiheen rakentaminen ei mennyt putkeen, toisen vaiheen osalta vaikuttaisi, että on jotain opittu esimerkiksi vastuukysymyksissä. Selkeät sanktiot, mikäli hommat eivät etene ja budjetin on parasta pitää tällä kertaa. 

Muutama viikko sitten ajelin metrolla Itä-Helsinkiin. Täytyy myöntää, että metro on nopea väline matkatessa Helsingin keskustan läpi ja palvelee erinomaisesti niitä asukkaita, jotka asuvat metron välittömässä läheisyydessä. Länsimetrosta halutaan maailman turvallisin metro, mistä syystä ei sitten pyritä ehkäisemään liputta matkustamista ja turhaa norkoilua asemilla. Miksi ihmeessä meillä ei ole portteja asemilla, kuten kaikkialla muualla maailmassa?

Kommentoi kirjoitusta.

Espoo-tarinaa ja paljon muuta. Valtuustonkokous 11.9.17

Tiistai 12.9.2017 klo 6:49

Syksy on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Eilen illalla Espoon valtuusto puhui pitkään ja hartaasti Espoo-tarinasta ja strategiasta. Lopulta esitys kuitenkin hyväksyttiin lähes koko valtuuston tuella. Keskustelussa sivuttiin useaan otteeseen myös Espoon kansainvälisen koulun tilakysymystä. Asiastahan päätettiin jo kaupunginhallituksessa, jossa oma esitykseni oli Espoo International School:n toiminnan kehittäminen ja laajentaminen koulun nykyisissä tiloissa. Mielestäni olisi hyvä selvittää mahdollisuus laajentaa kansainvälisen koulun toimintoja myös muualle Espooseen - ei uutta mallia vaan nykyisen laajentamista. Puheenjohtaja kuitenkin katsoi, että se laajentaa käsittelyssä olevaa aihetta. Sitä vastoin päätimme yksimielisesti, että Espoon kansainvälisen koulun EIS siirto Opinmäestä Tietotie 6 tiloihin ei ole tarkoituksenmukaista. KH totesi myös, että toinen paljon esillä ollut kouluverkon peruspilari on jatkaa ruotsinkielisen opetuksen kehittämistä Mattliden koulukokonaisuutena Matinkylässä.  Tietotie 6:n osalta selvitetään kaupungin eri toimialojen kehittämis- ja väistötilatarpeita. Sehän on koko ajan ollut tarkoituskin! Hämmentävää ja harmillista, että ylipäätään kansainvälinen koulu nostettiin siirtouhan alle. Näytti valitettavasti aika tarkoitushakuiselta touhulta.

Valtuuston kokouksen aikana jätimme Anitra Ahtolan kanssa valtuustoaloitteen kulttuuripassin käyttöön ottamisesta. Passilla on tarkoitus kannustaa lasten ja nuorten harrastuskokeiluun. Mielestämme Espoon tulee kannustaa espoolaisia lapsia ja nuoria kulttuuriharrastusten pariin tarjoamalla mahdollisuus kulttuuripassin keinoin tutustua monipuoliseen julkisen- ja yksityisen sektorin kulttuuritarjontaan. Passia tulee vaihtoehtoisesti voida hyödyntää myös liikuntapalveluissa.

Tein myös aloitteen terveiden tilojen –ohjelmasta. Homeesta ja huonosta sisäilmasta kärsivien koulujen korjaamiseen voi mennä kymmeniä miljoonia euroja. Joissain tapauksissa peruskorjausaste voi nousta niin korkeaksi, että uuden rakentaminen tulee edullisemmaksi. Kaupungin tulee tarkemmin arvioida peruskorjattavan kohteen järkevyyttä. Samalla tulee selvittää mahdollisuus arvioida uuden koulu-/päiväkotirakennuksen sijoittelu tontilla, tontin rakennustehokkuuden nostaminen ja rakennusoikeuden täysimääräinen käyttäminen.

Viime aikoina on julkisuudessa ollut näkyvästi esillä 1970- ja 1980-luvun talojen, erityisesti rivitalojen, rakenneongelmat. Monet rakennukset ovat siinä rajoilla, kannattaako niitä lähteä korjaamaan. Usein vielä kesken remontin paljastuu ongelman laajuus, mitä ei ole osattu odottaa. Jossain vaiheessa voi olla järkevää miettiä peruskorjauksen järkevyyttä ja kallistua uudisrakentamiseen. Jotta kustannukset asunnon omistajille eivät nouse kohtuuttomiksi, rakennusoikeuden lisäyksellä voidaan kompensoida merkittävä osa rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Espoon tulee laatia oma Terveiden tilojen –ohjelma, johon sisällytetään julkisten tilojen lisäksi, mahdollisuus kaavoittaa niiden asuinalueiden, joissa ennakoidaan asuntokannan uudistustarve, uudelleen nykyistä tehokkaammalla rakennusoikeudella.

Loppuillasta käsittelimme vielä mm. Laajalahden koulun peruskorjaus- ja laajennus hanketta. Tila- ja asuntojaostossa tekemäni esitys siitä, että koulun yhteyteen varataan kirjastotila alueen asukkaiden ja koulun tarpeisiin mahdollistaa pienen kirjastotilan alueelle vaikkakin Sellon kirjasto toki palvelee myös Laajalahden asukkaita. Malli toimii Saunalahdessa, miksi ei toimisi myös Laajalahdessa?

Kommentoi kirjoitusta.

Uusi valtuustokausi starttasi

Tiistai 13.6.2017 klo 10:19

Espoon valtuuston ensimmäinen kokous käynnistyi henkilövalinnoilla. Valtuustoa johtaa tämän vuoden Jyrki Kasvi (vihr.). Itse toimin kaupunginhallituksessa tulevat neljä vuotta ja sen lisäksi tila- ja asuntojaoston varapuheenjohtajana 1.6.2017 - 31.5.2019, jonka jälkeen siirryn elinkeino- ja kilpailukykyjaostoon. Espoon Kokoomus esittää minua HUS:n hallitukseen jatkokaudelle, joten tehtävät sosiaali- ja terveysalan parissa jatkuvat. Mielenkiintoiset neljä vuotta edessä.

Ensimmäinen kokous meni sutjakkaasti. Osavuosikatsauksen kohdalla, lisäysesitykseni  (saman sisältöisen tein jo sosiaali- ja terveyslautakunnassa), sai valtuustossa yksimielisen kannatuksen:  Valtuusto pyytää selvitystä, miten lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saanti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa turvataan, miten matalan kynnyksen palveluja kehitetään digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen, kuinka taataan, että koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajia on riittävästi sekä kuinka riittävät vammais- ja vanhuspalvelut turvataan. 

Keskustelua kirvoitti myös Kalajärvenkallion kaava ja asuinalueiden välisen segregaation torjuminen. Alueella sijaitseva hyvä koulu on yksi hyvä keino ehkäistä eriarvoistumista. Esimerkiksi Kuninkaantien lukio Espoon keskuksessa on yksi parhaimmista. Espoon keskus on mainettaan parempi - tiedetään.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Espoon kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto, elinkeino- ja kilpailukykyjaosto

Vaalien jälkeen

Lauantai 29.4.2017 klo 18:19

Viime viikot ovat menneet enemmän tai vähemmän kuntavaaleista palautuneena. Vaikka omaan vaalitulokseeni olenkin erittäin tyytyväinen ja kiitollinen, harmittaa Espoon Kokoomuksen kolmen valtuustopaikan menetys.

Kulunut viikko oli vilkas niin valtakunnan politiikassa kuin näin yksittäisen kuntapoliitikonkin elämässä. Maan hallitus puoliväliriihessä mm. päätti, että selvitetään apteekin perustamista myös sairaaloiden ja päivystysten yhteyteen. Nyt toivottavasti Jorvin apteekki saa tuulta purjeisiin ja lupa Fimealta on odotettavissa mahdollisimman pian.

Omaltani osaltani viime viikkoon mahtui HUS:n hallituksen kokous, kaupunginvaltuuston kokous ja sitä ennen Belgian parlamentin vierailu sekä HOK-Elannon edustajiston kokous. Piipahdin myös Tampereella kuuden suurimman kaupungin luottamusmiestapaamisessa. Lisäksi kerroin uusille valtuutetuille luottamustehtävissä vaikuttamisesta epävirallisessa tutustumisillassa. Päivät töissä ja illat luottamustehtävissä. Näin täysiä viikkoja onneksi on harvoin.

Viikko ei ollut pelkästään kokouksissa istumista. Sain minä jotain aikaiseksikin; HUS:n hallituksessa jätin seuraavan sisältöisen esityksen: ”HUS:n hallitus pyytää selvittämään vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja päiväkodille (esim. lastenklinikan tilat) sekä käynnistämään yhteistyön yksityisen päivähoidon tuottajan kanssa. HUS varaa tilat ympärivuorokauden toimivalle päiväkodille Meilahden sairaala-alueelta tai sen läheisyydestä. HUS pyrkii helpottamaan henkilöstönsä arkea ja siitä syystä mahdollistaa päivähoitopalvelujen saannin.”

HOK-Elannon edustajistossa jätin puolestaan seuraavan aloitteen: ”Maan hallitus lähetti puoliväliriihessä eduskuntaan hallituksen esityksen ammatillisen koulutuksen uudistuksesta. Ammatillisen koulutuksen reformin tarkoituksena on viedä mm. liiketalouden toisen asteen ammatillista koulutusta yhä enemmän työpaikoille toteutettavaksi."

Yhtenä maan suurimmista kaupanalan työnantajista, HOK-Elanto tulee olemaan merkittävä toimija uudistettaessa ammatillista kaupallisen alan koulutusta. Edustajisto pyytää selvitystä toimenpiteistä, joilla ammatillisen koulutuksen muutokseen tullaan HOK-Elannossa reagoimaan ja keinoista, joilla vastataan koulutussopimusmallin mukaisiin tavoitteisiin.

HOK-Elannolla ja Mercuria kauppiaitten kauppaoppilaitoksella on onnistunut koulutusmallikokeilu ”tutkinto työtä tekemällä”. Kyseisellä mallilla on toteutettu kaksi koulutusryhmää ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Mahdollisuudet mallin laajempaan käyttöönottoon tulee selvittää.” Mielestäni tämä on hyvä keino tutkinnon suorittamiseen, kun opiskelija on motivoitunut. Suurta huolta tosin kannan niistä nuorista, joille näitä räätälöityjä työssäoppimisen paikkoja ei ole tarjota. Suomi ei ole kuin Saksa, jossa on paljon mm. suuria teollisuuden työnantajia, joilla on intressissä kouluttaa (ja kasvattaa) tulevia työntekijöitä yrityksiin. Suurin osa peruskoulun suorittaneista nuorista on hyvin epävarmoja siitä minne tulevaisuudessa haluavat suunnata. Reformin tuotoksena syntyvä uusi ammatillinen koulutus ei saa sulkea nuoren tulevaisuuden ovia.

Kommentoi kirjoitusta.

Kiitos luottamuksesta

Sunnuntai 9.4.2017

Kiitos suuresta luottamuksesta. Työ Espoon kaupunginvaltuustossa jatkuu 1604 äänestäjän tuellaKiitos_lankkari.png.

Nöyrin ja kiitollisin mielin,

Marika

Huomenta espoolaiset ja kiitos suuresta luottamuksesta. Työ Espoon kaupunginvaltuustossa jatkuu.

Nöyrin ja kiitollisin mielin,

Marika

- See more at: http://www.marikaniemi.fi/1#sthash.1hF1flEn.dpuf

Kommentoi kirjoitusta.

Harrastamiseen panostaminen kannattaa!

Torstai 23.3.2017 klo 21:03

Espoolaisten lasten ja nuorten palveluja on kehitetty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pohjalta. Eilen sosiaali- ja terveyslautakunta teki yhteenvetoa, miten suunnitelmassa on edetty ja tulokset ovat hyvät. Muun muassa palveluiden yhteensovittamisessa on edetty ja palveluiden saatavuutta on parannettu.

Espoossa pyritään myös saamaan jokainen lapsi ja nuori harrastusten pariin. Edes yksi säännöllinen harrastus lisää merkittävällä tavalla hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä. Tutkimusten mukaan harrastaminen luo mahdollisuuksia toteuttaa itseään, kuulua yhteisöön, saada onnistumisen kokemuksia, hyvää mieltä, ja niiden myötä se myös luo tukevamman perustan tasapainoisemmalle tulevaisuudelle.

Kaupunki omalta osaltaan panostaa seuratoimintaan, kerhoihin ja monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin. Lisäksi olemme pyrkineet huolehtimaan siitä, että käytössä on riittävät ja monipuoliset tilat oli sitten kyse liikunnasta tai kulttuurista. Muutama viikko sitten valtuustossa myönsimme lainan Matinkylän uudelle jäähallille. Minusta se oli hyvä päätös, sillä jääurheilu on perinteisesti Espoossa suosittu harrastus. Kumppanuushankkeina harrastustilojen toteuttaminen mahdollistaa yhä useamman lajin tilatarpeisiin vastaamisen.

Harrastamiselle pitää olla matala kynnys, sillä harrastamiseen panostaminen kannattaa.

Taannoin valtuuston puheenjohtajistona yhdessä Marian ja Sirpan kanssa korostimme liikunnan merkitystä ja pari viikkoa sitten Omenassa lukemisen tärkeyttä. liikunta.png

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: harrastaminen, liikunta, jääurheilu, lukeminen, kirjasto, Matinkylän jäähalli

Jatkajia Suomi Oy:lle

Maanantai 20.3.2017 klo 12:53

Haluammeko syntyvyyden nousuun eli kannustaa lasten hankkimiseen tähän hektiseen ja epävarmaan maailmaan? Nykyistä perhevapaamallia moititaan joustamattomaksi ja aikansa eläneeksi, mutta näin ei ole.

Jokaisen perheen tilanne ja tarpeet ovat hyvin erilaiset. Nykyinen malli antaa mahdollisuuden suunnitella perhevapaita joustavasti perheen tilanteen mukaan. Kaikkia lapsia ei voi kasvattaa samalla kaavalla eikä perheitä pakottaa samoihin valintoihin. Myöskään isiä ei pidä kannustaa pakottamalla.

Perhevapaiden kiintiöinti ei mahdollista vapautta valita. Kiintiö olisi vain leikkuri, jolla perhevapaita lyhennettäisiin. Lisäksi vain harvoissa töissä vanhempi voi liitää 6+6+6-mallin mukaan töistä perhevapaalle ja takaisin kuuden kuukauden intervalleissa.

Asiasta on luotu iso tasa-arvokysymys. Jotta perhe selviäisi taloudellisesti, lähes aina kotiin jää pienituloisempi vanhempi, usein äiti. Yhä useammin toki voisi olla isä, mutta kotihoidon tuen järjestelmin asiaa ei ratkota. Siihen tarvitaan tasa-arvoisempaa palkkapolitiikkaa, lastenhoidon kustannusten tasaamista, mahdollisuutta yhteisverotukseen ja eläkekertymän huomioimista puolisoiden kesken.

Poissaolo työmarkkinoilta ei ole vain kustannuserä yhteiskunnalle, vaan investointi tulevaan. Kotihoito on vähintään yhtä arvokasta kuin varhaiskasvatus.

Lasten hankkimiseen tulee kannustaa, ei nostaa kynnystä entisestään. Suomea tulee johtaa kuin perheyritystä ja katsoa pitkän tähtäimen kilpailukykyä – kasvattaa yksilöitä jatkajiksi Suomi Oy:lle.

Asso Erävuoma (kok.)

varavaltuutettu, Espoo

Marika Niemi (kok.)

valtuuston II varapuheenjohtaja, Espoo

Kirkko ja kaupunki 13.3.17

Kommentoi kirjoitusta.

Vyöhykemalli eriarvoistaa espoolaisia

Lauantai 11.3.2017 klo 15:05

Sain tänään espoonlahtelaiselta Maijalta huolestunutta postia liittyen HSL:n joukkoliikenteen vyöhykemaksuihin. On selvää, että tuleva malli eriarvoistaa espoolaisia asuinalueita. Yksityisautoilu lisääntyy entisestään, kun Soukka, Kivenlahti, Espoonlahti ja Espoon keskus jäävät ulos AB vyöhykkeestä. Kaivoin vanhan kannanoton asiaan liittyen esille. Sain kirjoitukseni (julkaistu maaliskuussa 2013 Länsiväylä-lehdessä) taakse muitakin espoonlahtelaisia Kokoomuksen valtuutettuja. Harmillista, ettei huoltamme kuultu.

Kannustaako HSL yksityisautoiluun?

Joukkoliikenteen maksuvyöhykkeiden kaarimalli jakaa Etelä-Espoon asuinalueet kahtia. Mikäli suunnitelma toteutuu, espoonlahtelaisten yksityisautoilu lisääntyy entisestään.

Matinkylään valmistuvan metron myötä matka-ajat Espoonlahdesta Helsinkiin pitenevät reilusti, koska suoria bussiyhteyksiä pääkaupunkiin ei enää kulje. Syöttöliikenne kulkee Matinkylän kautta. Pääkaupunkiin suunnatessa espoonlahtelaiset kulkevat ensin bussilla Matinkylään ja sieltä metrolla Helsinkiin. Vaihdon takia matka-ajat pitenevät, hankaloituvat ja pahimmassa tapauksessa myös reilusti kallistuvat. HSL suunnittelee uudistusta, jossa espoonlahtelaisten matkalipun hinta (C alue) nousee tuplasti matinkyläläisten lippuun (B alue) verrattuna. Asuinalueet jaetaan näin kahteen kastiin. Jää vaikutelma, ettei espoonlahtelaisten haluta tulevaisuudessa matkustavan Helsinkiin, ei ainakaan joukkoliikennevälineillä.

Liikenne Länsiväylällä rauhoittuu metron myötä, joten matka-aika omalla autolla tulee entistä jouhevammaksi. Tällä hetkellä omalla autolla Espoonlahdesta Helsingin keskustaan hurauttaa 15-20 minuutissa. Bussilla matkaa noin puolessa tunnissa. Tulevaisuudessa matka-aika autolla ei ainakaan pitene, mutta joukkoliikenteellä matka-aikaan voidaan lisätä ainakin varttitunti. Kun vielä kotimatkalla siirtyy raskaiden kauppakassien kanssa metrotunnelista bussiin (odotellen ensin pysäkillä omaa bussia), ei ole vaikea päätellä kumpaan vaihtoehtoon kallistuu. Oma auto on huomattavasti houkuttelevampi kuin kallis ja kankea bussi-metro yhdistelmä. HSL:n uudistus esitetyssä muodossa tulee lisäämään yksityisautoilua. Eikö joukkoliikenneratkaisujen tulisi kannustaa vähäpäästöisten ratkaisujen valintaan?

HSL:n suunnitelmissa Helsingin puolella itään mennessä B vyöhyke ulottuu Östersundomiin asti rajautuen Kehä III:een. Myös länsipuolella on syytä venyttää vyöhykerajaa siten, että koko Länsi-Espoo kuuluu B vyöhykkeeseen. Mikäli aidosti halutaan ohjata asukkaita joukkoliikenteen käyttäjiksi, tulisi ratkaisuissa pystyä hahmottamaan kokonaisuuksia.

 

Marika Niemi

Kaupunginvaltuutettu (kok)

Espoo

 

Paula Viljakainen

Kaupunginvaltuutettu (kok)

Espoo

 

Ari Konttas

Kaupunginvaltuutettu (kok)

Espoo

 

Jan Holst

Kaupunginvaltuutettu (kok)

Espoo

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vyöhykemalli, HSL

Espoossa ja Kauniaisissa sote-uudistuksen tavoitteet toteutuvat jo

Lauantai 11.3.2017

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta sekä maakuntauudistusta viedään vauhdilla eteenpäin.  Uusien maakuntahallintojen on tarkoitus aloittaa toimintansa alkuvuodesta 2018. Avoimia kysymyksiä on kuitenkin paljon, kuten järjestäjät, tehtävät, roolit, rahoitus, ict:n järjestäminen, lainsäädäntö valinnanvapauden osalta ja kiinteistöjen hallinnointi.

Sote-uudistusta tarvitaan, jotta tulevaisuudessakin rajallisin resurssein voidaan järjestää laadukas ja oikea-aikainen hoito suomalaisille. Kuitenkin näyttäisi olevan unohdettu se, ettei sama sabluuna toimi kaikkialla maassamme ja rahoitusmallin tulisi olla taloudellisesti kuntia kannustava jatkossakin hyvinvoinninedistästyöhön. Kustannusten jako tulee olla oikeudenmukainen eri maakuntien välillä.

Uusimaa tulee olemaan Viron kokoinen toimija, jonka palveluksessa on lähes 60 000 työntekijää ja 6 miljardin euron budjetti. Se, että luodaan jättimäinen organisaatio, pikemminkin hidastaa kuin nopeuttaa myönteistä sosiaali- ja terveydenhuollon kehitystä pääkaupunkiseudulla. Espoon ja Kauniaisten terveystoimessa olemme onnistuneet purkamaan terveyskeskusjonot esimerkiksi tiivistämällä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa, hiomalla hoito- ja palveluketjut erikoissairaanhoidon kanssa mahdollisimman saumattomiksi, sekä myös monipuolisella ja tiiviillä yhteistyöllä kuntien välillä. Espoon uuden kuntoutussairaalan sijoittuminen Jorvin kampusalueelle antaa edelleen lisää mahdollisuuksia sekä erikoissairaanhoidon tiivistämiselle että kuntayhteistyölle. Poliittinen ohjaus ja virkamiestyö toimivat nyt tiiviissä yhteistyössä yli kuntarajojen ja lähellä asukkaita. Matalat organisaatiorakenteet mahdollistavat asukaslähtöisen palveluiden järjestämisen, potilashoitotyön vaikuttavuuden kehittämisen ja kokonaistaloudellisesti järkevät ratkaisut.

Entäpä korkeatasoinen terveydenhuollon osaajien koulutus ja tutkimus? Miten sote-alan osaaminen ja palvelut jatkossa rahoitetaan, jos Uusimaa on menettämässä sote-uudistuksen seurauksena 140 miljoonaa euroa vuositasolla? Tällähetkellä noin 100 miljoonaa euroa eli  5%:n osuus HUS:n potilashinnoissa on tutkimusta ja opetusta, alimitoitetun valtionrahoituksen vuoksi. Aikaa on vähän, mutta avoimia kysymyksiä on edelleen paljon.

Marika Niemi (kok)

HUS:n hallituksen jäsen

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan vpj.

Heikki Kurkela (kok)

HUS:n valtuuston jäsen

Kauniaisten tarkastuslautakunnan pj.

Julkaistu Länsiväylässä 11.3.2017

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote-uudistus, Espoon terveyspalvelut, Jorvi

Kustannustehokkaat moduulikoulut ratkaisu koulutilapulaan

Lauantai 4.2.2017

Espoon koulutilaongelmaan on pian löydyttävä uudenlaiset ratkaisut. Lapsimäärän kasvu ja huonokuntoiset koulutilat edellyttävät pikaisia toimenpiteitä, joilla voimme taata turvalliset ja terveet tilat espoolaisille koululaisille.

Ratkaisuna homekoulujen korvaajiksi ja uusien koulujen rakentamiseen ovat kustannustehokkaat vakioidut moduuli- tai tyyppikoulut, johon Espoon tulee luoda oma malli. Näillä vakioiduilla ratkaisuilla voidaan toteuttaa kaksi koulua nykyisen yhden sijaan. Kun tilahankkeet kilpailutetaan oikein, suunnittelutyö ja hankkeiden valvonta tehdään huolellisesti, koulutilaongelma saadaan ratkaistua nykyistä paljon nopeammin, kustannustehokkaammin ja käyttäjäystävällisemmin.

On myös hyvä kohdata tosiasiat vanhoissa homekouluissa. Monesti vuotavat rakenteet ovat homehtuneet niin pahasti, ettei korjaamisessa ole mitään järkeä vaan turvallisinta ja kustannustehokkainta on rakentaa tilalle täysin uusi rakennus. Kun vielä hyödynnetään olemassa oleva koulutontti tehokkaasti siten, että uusi koulurakennus sijoitetaan koulutontille järkevästi vanhaa rakennusta väistötilana hyödyntäen, vältytään ylimääräisiltä väistötilakustannuksilta. Prosessi toki edellyttää uudenlaista joustavuutta siten, että investoinnit toteutetaan oikea-aikaisesti, nopeasti ja käyttäjälähtöisesti. Mikäli rakentamisen laatu on heikkoa ja valvonta huonoa, rahalla ei ongelman ydintä ratkaista.                        

Koulupolku pitää olla yhtenäinen ja oppilassijoittelussa on huomioitava lähikouluperiaate siten, että lähikoulu on lähin koulu. Saunalahti-Tillinmäki- Nöykkiö-alueella valitettavasti tämä ei toteudu vaan pienen koululaisen koulupaikka saatetaan osoittaa kilometrien päähän, vaikka lähin koulu sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä kodista.  Lapset tarvitsevat toimivia ja terveitä lähikouluja turvallisen matkan päässä kodista. Hienolla julkisivuratkaisulla tai kalliilla katon muodolla, ei tätä tarvetta ratkota.

Länsi-Espoon Kokoomus ry.

Timo Lampola

Länsi-Espoon Kokoomus ry:n pj.

Asso Erävuoma

Espoon rakennuslautakunnan jäsen

Marika Niemi

Espoon kaupunginvaltuuston vpj.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuuston talousarviokokous

Keskiviikko 7.12.2016

Eilen itsenäisyyspäivänä meistä varmasti jokaiselle tuli mieleen, kuinka suuria uhrauksia onkaan vaatinut menneiltä sukupolvilta rakentaa Suomi yhdeksi maailman turvallisimmaksi, vauraimmaksi ja tasa-arvoisimmaksi maaksi. Se on edellyttänyt yhteistä tahtotilaa, vastuun kantamista ja rohkeutta tehdä ratkaisuja, jotka eivät ole olleet helppoja, mutta välttämättömiä. Helppoihin ratkaisuihin ei saisi tyytyä nytkään.  

Tuomioseurakunnan tilaisuudessa entinen kansanedustaja ja Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Akaan-Penttilä juhlapuheessaan kysyi, miksi tänä päivänä niin monilta on unohtunut, että meidän tulee tehdä työtä samaan suuntaan? Saman kysymyksen voisi esittää myös tänään tässä valtuuston budjettikokouksessa.

Puolueet ja valtuuston jäsenet käyvät täällä pöntössä laskemassa omaksi edukseen lasten- ja nuorten palveluiden puolustamisen, koulutuksen ja koulukorjaukset, vanhustenhuollon varmistamisen, sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen korotukset jne. Eiköhän kuitenkin ole niin, että me kaikki kannatamme kaikkia hyviä asioita? Osa meistä vain haluaa pysyä niissä taloudellisissa raameissa, jotka meillä on käytettävissä ja yrittää katsoa vuotta kauemmaksi.

Hyvä, että valtaosa puolueista sai yhteisen sopimuksen aikaiseksi. Samalla kokoonpanolla olemme saaneet aikaiseksi sosiaali- ja terveyslautakunnassa palveluiden saatavuuden paranemista, laatua ja järkevyyttä palveluiden tuottamiseen – olemme onnistuneet niukkenevassa taloudessa turvaamaan kasvavalle asukasmäärälle entistä asukaslähtöisemmät palvelut. Monilla mittareilla mitattuna asiakastyytyväisyys palveluihin on parantunut, henkilöstön työtyytyväisyys lisääntynyt, toiminta tehostunut, palveluja on kehitetty siten, että olemassa olevilla resursseilla on saatu enemmän. Se on edellyttänyt hyvää yhteistyötä lautakunnan enemmistön ja virkamiehistön kesken. Valitettavasti niin lautakunnassa kuin täällä valtuustossakin, vasemmistoa, emme useinkaan ole saaneet mukaan puhaltamaan samaan suuntaan. Onko niin, että populistisen politiikan teko on valtuutetuille tärkeämpää kuin ratkaisukeskeinen yhteistyö? Aika surullisen kuvan päätöksenteostamme saa, jos ainoa keino ratkaista ongelmia, on lisäraha – jota ei edes ole.  Näin velkaisena kaupunkina, meidän tulisi etsiä säästökohteita, ei lisätä menoja.

Muutama seikka, johon haluan yleisellä tasolla kiinnitettävän huomiota:

Parhaat ratkaisut syntyvät, kun tekijöille annetaan mahdollisuudet kehittää omaa työtään. Turhista hallinnollista rakenteista tulee luopua.

Kuntalaisilla tulee olla entistä paremmat mahdollisuudet omilla valinnoillaan vaikuttaa palveluihin.

Vastuuttaminen. Ei voi olla oikeuksia ilman velvoitteita. Tämä koskee meitä kaikkia niin luottamushenkilöitä, kuntalaisia kuin virkamiehiä.

ja valtuutetut…

enemmän tekoja - vähemmän puhetta. 

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »